Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

vældmose

Oprindelige forfattere Aaby og CHun Seneste forfatter Redaktionen

Gøgeurt. Majgøgeurt, Dactylorhiza majalis, med de karakteristiske gøgepletter på bladene kan optræde talrigt på kalk- og næringsrige enge. Planten kan blive 20-60 cm høj. Arten er udbredt fra de nordlige dele af Middelhavslandene til Skåne og Danmark, hvor den er kendt fra næsten hele landet. Den rødviolette blomst (øverst tv.) besøges især af humlebier, der lander på den brede læbe (tv. i midten). Fra rodknolden (nederst tv.) kan afsnøres nye knolde, der giver ophav til nye planter. Th. en tør frugtstand, som den ser ud sidst på efteråret.

Gøgeurt. Majgøgeurt, Dactylorhiza majalis, med de karakteristiske gøgepletter på bladene kan optræde talrigt på kalk- og næringsrige enge. Planten kan blive 20-60 cm høj. Arten er udbredt fra de nordlige dele af Middelhavslandene til Skåne og Danmark, hvor den er kendt fra næsten hele landet. Den rødviolette blomst (øverst tv.) besøges især af humlebier, der lander på den brede læbe (tv. i midten). Fra rodknolden (nederst tv.) kan afsnøres nye knolde, der giver ophav til nye planter. Th. en tør frugtstand, som den ser ud sidst på efteråret.

vældmose, kildemose, mose dannet, hvor grundvand siver frem i jordoverfladen. Det sker normalt ved en bakkefod, eller hvor der findes et underliggende, vandstandsende lag, fx et lerlag. Udsivningen er normalt lokaliseret til et lille område med kildevæld, og for det meste er der tørv til stede, men vandstrømme kan have fjernet tørven. Vandet i en sådan mose er koldere end i andre mosetyper, og temperaturen er ret konstant året igennem. Det begunstiger en række planter og insekter, der ellers findes i koldere egne.

Plantevæksten, der er domineret af mosser, afhænger bl.a. af vandets kalk- og næringsindhold; er indholdet lavt, vokser der ofte mange tørvemosser, er det højt, findes andre bladmosser som fx Paludella squarrosa og Aulacomnium palustre. Andre karakterplanter er arter af star og siv, fx gul star og butblomstret siv, foruden orkidéer som majgøgeurt, pukkellæbe og kødfarvet gøgeurt, samt vibefedt, bukkeblad og gul stenbræk. I løvskovens slugter kan vældene skabe askevældmoser. Her beskytter de høje asketræer, der tillader det meste sollys at passere, en frodig underskov med flere etager, øverst fx benved og rødel, herunder mjødurt, engnellikerod og ægbladet fliglæbe, nederst milturt og læbeløs.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bent Aaby, Carsten Hunding: vældmose i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 9. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=181495