• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

ofiolitkompleks

Seneste forfatter Redaktionen

ofiolitkompleks, (1. led af gr. ophis 'slange' og lithos 'sten'), bjergartskompleks, som består af deformeret harzburgit overlejret af zonerede bjergarter med vekslende lag af peridotit og gabbro, derover ligger tætliggende gange (eng. dykes) af basalt og øverst pudelavaer sammen med dybhavssedimenter. Dette bjergartsselskab vides at opbygge oceanbunden, og man antager derfor, at ofiolitkomplekser består af oceanbund, der ved pladetektonisk kollision mellem kontinenter og mellem øbue og kontinent bliver skudt ind over kontinenterne og samtidig foldet og metamorfoseret. I Papua Ny Guinea kan man direkte iagttage, at oceanbund fortsætter på land i form af et ofiolitkompleks. Under opskydningen metamorfoseres peridotit og harzburgit til serpentinit; gabbro og basalt metamorfoseres til spilit.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. ofiolitkompleks
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik