• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

migmatit

Oprindelig forfatter BHag Seneste forfatter Redaktionen

migmatit, året gnejs, sammensat bjergart bestående af en metamorf grundbjergart med partier af kvarts-feldspat-holdigt dybbjergartsmateriale, der almindeligvis danner pegmatitiske og/eller granitiske årer eller smågange i bjergarten.

Ordet migmatit kommer af græsk migma 'blanding', genitiv migmatos, og -it.

Migmatitter optræder i områder, hvor bjergarterne har været udsat for høje temperaturer under regionalmetamorfose, og er derfor især almindelige i grundfjeldsområderne. Det pegmatitiske/granitiske materiale repræsenterer mobilt materiale, der er injiceret i eller hyppigere direkte udtrukket fra den metamorfe bjergart, antagelig oftest som resultat af en delvis opsmeltning af grundbjergarten, hvori det pegmatitiske/granitiske materiale repræsenterer den størknede smelte, anatexis.