• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

amperemeter

Seneste forfatter Redaktionen

Amperemeter efter drejespoleprincippet.

Amperemeter efter drejespoleprincippet.

amperemeter, instrument, som måler størrelsen af en elektrisk strøm. Strømmen ledes gennem amperemeteret, og målingen vises digitalt på et display eller på en skala.

Amperemetere konstrueres efter forskellige principper: Elektroniske amperemetere måler med digitalteknik; i drejespoleamperemetere ledes strømmen igennem en spole anbragt i et permanent magnetfelt og måles som spolens drejning. I blødtjernsamperemetere magnetiserer strømmen drejelige jernstykker og måles som drejningens størrelse, mens man i varmtrådsamperemetere bestemmer måleværdien ud fra længdeudvidelsen af en varmetråd, der leder strømmen. Ved måling af vekselstrøm må nogle amperemetere kombineres med en ensretter.

Et amperemeters måleområde kan varieres ved at kombinere amperemeteret med shuntmodstande (parallelmodstande), så amperemeteret måler en kendt mindre andel af den totale strøm.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object