• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Værker i tiden

Hvad læste børn så uden for skolen op til og lige efter 1800? Størstedelen af de værker, som indtil nu er præsenteret, befinder sig i spændingsfeltet mellem børne- og skolebøger, forstået på den måde, at de bøger, som angiveligt var beregnet til børns fritidslæsning, havde flere fælles træk med de bøger, der blev udgivet som læsebøger.

Selvom langt størstedelen af børnelitteraturen på en eller anden måde var af tysk oprindelse, udkom der også enkelte franske og engelske værker, fra Frankrig bl.a. uddrag af Arnaud Berquins (1747-1791) L'Ami des Enfants, som egentlig var et månedsblad for børn, udgivet 1782-83, og som i øvrigt havde lånt en stor del af stoffet fra Christian Weisses Der Kinderfreund. Fra England kom bl.a. Thomas Days tredelte Sanford and Merton (1783-89), dels i D.F. Staals oversættelse uden angivelse af forfatterens navn og i øvrigt med titelbladets illustration trykt spejlvendt, dels i en ren plagiatudgave ved præsten O.D. Lutken med titlen Kristian Hansens og Peter Møllers Historie. En Læsebog sammenskreven for Almueskolens anden Klasse. For dette plagiat fik Lutken faktisk 1. præmie i en konkurrence om at skrive en ny bog for børn, og den kom i en del oplag.

Vil vi vide mere om, hvad børn dengang læste i deres fritid, kan vi ikke som i dag gå til omfattende læsevaneundersøgelser. Til gengæld har en del af datidens forfattere i deres erindringer fortalt om barndommens læsning. Det gælder bl.a. H.C. Andersen, B.S. Ingemannn og Carsten Hauch.

Annonce

Noter

Vedr. det franske tidsskrift L'Ami des Enfans fra 1782-83, så staves „børn” ganske rigtigt uden „t” i dette værk, dvs. ikke „enfants”.

Om de engelske bøger i dansk oversættelse omkring 1800, se Børn & Bøger nr. 5 og 6, 1979.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object