Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

- Om Gyldendals Teaterleksikon

Tak

Uden en lang række fonde og kulturinstitutioners velvilje kunne arbejdet med Gyldendals Teaterleksikon vanskeligt gennemføres. De takkes hermed på det hjerteligste:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Carlsen-Langes Legatstiftelse
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Dansk Skuespillerforbund
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Farumgaard-Fonden
Frimodt-Heineke Fonden
Højesteretssagfører C.L. Davids legat for slægt og venner
Knud Højgaards Fond
Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond
Krista og Viggo Petersens Fond
Kunstrådets Litteraturudvalg
Københavns Universitet, Institut for Kunst & Kulturvidenskab,
Afdeling for Teatervidenskab
Nordea Danmark-Fonden
Oticon Fonden, William Demant og Hustru Ida Emilies Fond
Politiken-Fonden
Teaterrådet
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Forord

Teatret er en unik kunstart; den eneste ved siden af musikken, hvor kunsten møder sit publikum i selve skabelsesøjeblikket. Det er en magisk oplevelse, som alle bør unde sig selv. Og jo større indsigt og forudsætning man har for dette møde, des dybere kan den umiddelbare oplevelse blive. Den afgørende ambition for Gyldendals Teaterleksikon er at bidrage til denne oplevelse, så bogen ikke blot bliver et opslagsværk, men en opdagelsesrejse ind i teatrets verden, i samspil med det levende teater.

Annonce

Udgangspunktet er det danske teater i vor tid. Der findes teaterleksika på alverdens sprog og på hovedsprogene endda i flere udgaver. Men aldrig før på dansk.

Udover den overordnede målsætning at samle al tilgængelig viden om dansk teater og dansk viden om teater generelt, så har målsætningen også været at udenlandsk teater blev beskrevet med en specifik dansk vinkel – lige fra samisk teater i nord til afrikansk teater i syd og japanske teaterformer i øst til de amerikanske i vest. Påvirkningen udefra har hele tiden været afgørende for udviklingen af dansk teater – og vil fortsat være det. Vore nordiske nabolande optager en særlig del af leksikonets fokus; vi har et kulturelt fællesskab, som bliver stadig stærkere. På samme måde er det mangfoldige teaterhistoriske forløb forudsætningen for det teater vi ser i dag, også det antikke teater med dets flertusindårige udløbere er beskrevet med stor vægt i forhold til det nutidige.

Hovedvægten ligger imidlertid på det teater, vi ser i dag og den virkelighed som er teatrets. Fra den kunstneriske til den politiske og den sociale virkelighed, fra det rituelle teater i en fjern bjergegn til det klassiske drama på Det Kongelige Teaters scene. Her ligger forudsætningen for fremtidens teater.

Målgruppen for Gyldendals Teaterleksikon er dels de mange mennesker, som hver eneste aften sætter sig til rette i mørket i landets teatersale, dels de mange mennesker, som på scenen og bag scenen lægger deres sjæl i at de får en uforglemmelig oplevelse. En broget, passioneret og engageret målgruppe, som med Gyldendals Teaterleksikon får mulighed for at orientere sig ikke blot om de dramatikere, som skaber spillets grundlag og de kunstnere som formidler det, men også om de historiske omstændigheder og teoretiske aspekter, som ligger bag, lige fra teatrets tekniske formåen til skuespiltekniske og dramaturgiske overvejelser.

Biografier over kunstnere, teoretikere, dramatikere og administratorer optager størstedelen af bogens indhold. Det har ikke været målet nøje at beskrive et helt livs virke, fx kan en aktiv skuespiller i sin karriere nemt spille flere hundrede roller, men i højere grad at give en karakteristik af et virke, som kan levendegøre kunstneren og genkalde erindringen hos læseren. Fokus ligger også her, som i leksikonet i øvrigt, på vor tid, mange unge talenter er taget med, mens andre vil savnes – det har i hele forløbet været en afvejning mellem det ideelle og det mulige.

Det er skuespillet, som det opføres på scenen – eller på ladet af en lastbil – som er leksikonets fokus; film samt klassisk opera og ballet har egne opslagsværker. Ny dans og crossover-genrer som fx revy, musical, performance, stand-up og nycirkus er skuespillets udfordrere og kan rumme kimen til en ny tids teater. De er dermed genstand for særlig opmærksomhed i oversigtsartikler.

I centrum for værket står 55 danske teaterforskere, som med generøsitet har stillet deres viden til rådighed og er med til at fastholde at den teatervidenskabelige forskning bliver formidlet langt ud over de akademiske sfærer med fokus på teatrets performative aspekt i modsætning til litteraturforskningen, der finder sit udgangspunkt i det skrevne ord. Alle har i forløbet desuden velvilligt bistået med faglig og redaktionel rådgivning, her skal især takkes Bent Holm og Bjørn Lense-Møller – sidstnævnte har de to sidste år tilmed fungeret som en uvurderlig medredaktør.

Illustrationerne skal tjene som perspektivering af teksten mere end som et forsøg på at illustrere dansk teater og alle dets medvirkende.

I de otte år der gik fra den allerførste projektering i 1999 til det færdige resultat forelå 2007, har virkeliggørelsen af Gyldendals Teaterleksikon været helt og aldeles afhængig af en lang række menneskers og institutioners velvilje. De 20 fonde, uden hvis generøse bidrag projektet aldrig kunne føres ud i virkeligheden, er takket særskilt, men kan aldrig få tak nok. Dertil kommer de mange mennesker fra dansk teater, som jeg i de forløbne år har henvendt mig til om oplysninger, og som alle uden undtagelse fra teaterchefer til teknikere, skuespillere til sekretærer med opbakning og opmuntring på hver deres vis har bidraget til at samle alle de mange tusinde brikker som i sidste ende udgør et leksikon. Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Afdeling for Teatervidenskab har dertil stillet de fysiske rammer for redaktionssekretariatet til rådighed og lettet en stor byrde i det daglige arbejde af afgørende betydning for projektets afvikling.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke forlagsredaktør Lisbeth Frimodt, som med humor, overskud og stædighed har ført projektet sikkert i mål.

Gyldendals Teaterleksikon består af knapt 3.800 opslag, som hver rummer en mængde oplysninger. I det omfang det har været menneskeligt muligt er alle oplysninger efterprøvet, men fejl kan ikke undgås – desværre. Den opmærksomme læser er derfor velkommen til at bidrage til evt. opdateringer af bogen med konstruktive rettelser.

Forfattere, konsulenter, fonde, redaktionssekretærer, forlaget og dansk teater har med deres medvirken udvist projektet en meget stor tillid, som jeg har gjort mit yderste for at honorere.

Alette Scavenius
August 2007
Redaktionen afsluttet 15. august 2007

Vejledning

Brødteksten

Etymologi: oprindelig ordform angives med kursiv, med dansk oversættelse i enkelte citationstegn.

I biografiernes standardoplysninger indgår fødsels- og evt. dødsår, efterfulgt af nationalitet og profession samt for danskere uddannelsessted og -år.

Dramatikeres værker opgives i originaltitel med uropførelsesår og for danske dramatikere uropførelsessted, og for udenlandske dramatikere med titel (eller flere forskellige titler) samt i parentes år og sted for Danmarkspremiere fx Le Mariage de Figaro 1784 (Figaros Giftermaal Det Kongelige Teater 1786, Figaros Bryllup Det Kongelige Teater 1848). Hvor værket har samme titel på dansk, anføres kun året for den danske førsteopførelse i parentes, fx Tartuffe 1664-69 (Lille Grønnegade Teater 1726). I særlige tilfælde hvor uropførelsen er sket længe efter at værket er færdiggjort, opgives også året for færdiggørelsen. Udenlandske værker, der hverken er oversat eller opført i Danmark, kan være anført i dansk oversættelse i parentes, men da i ordinær, eller i en eksisterende engelsk oversættelse, men da i kursiv.

Henvisninger fra én artikel til en anden i teksten er kun indsat, hvor det drejer sig om artikler, der er relevante for opslagsordet, ikke om selvfølgelige opslag som Det Kongelige Teater, Shakespeare, scene, dramatik, o.l. Ordet, der henvises til kan være en afledning af opslagsordet, fx henvises der til Absurdisme fra både absurd, absurde, absurdister, absurdistiske osv.

Opslagsordet forkortes i brødteksten med store bogstaver, fx Børn på scenen = BPS, Bang-Hansen, Kjetil = B-H

Øvrige oplysninger

Roller i: et udvalg af en skuespillers præstationer.

Iscenesæt.: et udvalg af en instruktørs opsætninger.

Værker: et udvalg af en dramatikers, komponists (musicals undtaget) eller performance-, revy- eller stand-up-kunstners værker. Der kan også være tale om en forestilling hvor en kunstner har haft flere funktioner.

Gendigtn.: angiver et udvalg af en dramatikers gendigtninger.

Musicals: et udvalg af en komponists, dirigents, kapelmesters eller librettists værker.

Scenografi: et udvalg af en scenografs værker.

Kostumer: et udvalg af en kostumedesigners forestillinger.

Lysdesign: et udvalg af en lysdesigners forestillinger.

Bibliografi

Et mindre udvalg af danske og udenlandske oversigtsværker og leksika.

Bibliografi - oversigtsværker

Arntzen, Knut, Svendsen, Trond Olav & Moi, Morten Kunnskapsforlagets Teater og Film Leksikon 1991
Aumont, Arthur & Collin, Edgar Det danske Nationaltheater 1748-1889. En statistisk Fremstilling. I-V 1896-1900
Banham, Martin The Cambridge Guide to Theatre 1995
Banham, Martin, Hill, Errol & Woodyard, George The Cambridge Guide to African and Caribbean Theatre 1994
Barba, Eugenio & Savarese, Nicola A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer 19. rev. udg. 2006
Bergman, Gösta M. Det moderna teaterns genombrott 1880-1925 1966
Berthold, Margot A History of World Theatre 1999
Bieber, Margarete The History of the Greek and Roman Theater 1961 (rev. 1971)
Brandon, James The Cambridge Guide to Asian Theatre 1993 (rev. 1997)
Brauneck, Manfred & Schneilin, Gérard Theaterlexikon. Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles 1992 rev. 2007
Brauneck, Manfred Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Kommentare 2006
Brauneck, Manfred Theaterlexikon. Schauspieler und Regisseure, Bühnenleiter, Dramaturgen und Bühnenbildner 2007
Brockett, Oscar G. & Ball, Robert J. The Essential Theatre 2004
Brockett, Oscar G. & Findlay, Robert Century of innovation. A history of European and American theatre and drama since the late nineteenth century 1991
Brockett, Oscar G. & Hildy, Franklin History of the Theatre 2003
Brown, John Russell The Oxford Illustrated History of Theatre 2001
Carlson, Marvin Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present 1993
Chambers, Colin The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre 2002
Chambers, E.K. The Mediaeval Stage I-II 1903 [I ét bind 1996]
Clausen, Julius & Krogh, Torben Danmark i Fest og Glæde I-VI 1935-36
Cortes, Eladio & Barrea-Marlys, Mirta Encyclopedia of Latin American Theatre 2003
Corvin, Michel Dictionnaire encyclopédique du théâtre 1995
D’Amico, Silvio Enciclopedia dello spettacolo 1-9 1954-1962 & Aggiornamento 1955-1965, 1966 og Indice. Repertorio 1968
Duvignaud, Jean & Veinstein, André Encyclopoche Larousse. Le Théâtre 1976
Edwards, Christopher The world guide to performing arts periodicals UNESCO 1982
Ericson, Uno Myggan Myggans nöjeslexikon 14 vols 1989-93
Esslin, Martin The Encyclopedia of World Theatre 1977
Fischer-Lichte, Erika History of European Drama and Theatre 2004
Frick, John W. & Vallillo, Stephen Theatrical Directors. A Biographical Dictionary 1994
Gascogne, Bamber World Theatre 1968
Gillespie, Patti P. & Cameron, Kenneth M Western Theatre. Revolution and Revival 1984
Hammergren, Lena, Helander, Karin, Rosenberg, Tiina & Sauter, Wilmar Teater i Sverige 2004
Hansen, Peter Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie I-III [1889-96]
Hartnoll, Phyllis The Theatre: A Concise History 1998
Hochman, Stanley McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama I-V 1984
Jensson, Liv Biografisk skuespillerleksikon (norsk) 1981
Jørgensen, John Chr. Dansk Forfatterleksikon 2001
Kennedy, Dennis The Oxford Encyclopedia to Theatre and Performance I-II 2003
Kindermann, Heinz Theatergeschichte Europas I-X 1957-74
Kragh-Jacobsen, S & Christensen, Kaj 25 Teatersæsoner, Københavnske teatre i billeder og repertoire, 1931 til 1956 [s.a.]
Kullman, Colby H. & Young, William C. Theatre Companies of the World. 2 vol. 1986
Kvam, Kela, Risum Janne & Wiingaard Jytte Dansk Teaterhistorie I-II 1992
Lacy, Robin Thurlow A Biographical Dictionary of Scenographers 500 B.C. To 1900 A.D. 1990
Larsen, Jytte Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2000
Leicht, Georg & Hallar, Marianne Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975 1977
Leiter, Samuel Encyclopedia of Asian Theatre I-II 2007
Lennard, John & Luckhurst, Mary The Drama Handbook. A Guide to Reading Plays 2002
Ludvigsen, Chr. & Kehler, Stephan Teatrets historie 1962
Mantzius, Karl Skuespilkunstens Historie I-VI 1897-1916
Molinari, Cesare Theatre Through the Ages 1972
Maanen, H van & Wilmer, S.E. Theatre Worlds in Motion. Structures, Politics and Developments in the Countries of Western Europe 1998
Nagler, A.M. A Source Book in Theatrical History 1959
Nicoll, Allardyce Masks, Mimes and Miracles 1931
Nicoll, Allardyce World Drama 1976
Nygaard, Jon Teatrets historie i Europa I-III 1992-93
Overskou, Thomas Den danske Skueplads i dens Historie, fra de første spor af danske Skuespil indtil vor Tid I-VI 1854-76
Pavis, Patrice Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis 1998
Piil, Morten Danske Filmskuespillere. 525 portrætter 2001
Rischbieter, Henning Theater-Lexikon 1983
Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre I: Europe 1994
Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre II: The Americas 2000
Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre III: Africa 1997
Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre IV: The Arab World 1999
Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre V: Asia-Pacific 1998
Rubin, Don The World Encyclopedia of Contemporary Theatre VI: Bibliography / Cumulative Index 2000
Schepelern, Peter Filmleksikon 1999
Southern, Richard Seven Ages of the Theatre 1986
Sucher, Bernd D. Theaterlexikon. Autoren, Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen, Bühnenbildner, Kritiker 1999
Sucher, Bernd D. Theaterlexikon. Begriffe. Epochen, Ensembles, Figuren, Spielformen, Begriffe, Theorien 1999
Teater i Danmark ITI 1965/66- Teaterord 1977
Teaterårbogen 1956/57-64/65, red. Kragh-Jacobsen, S
The Cassell Companion to Theatre 1997
The International Bibliography of Theatre (IBT) 1982-
Theatre Words 2005
Trapido, Joel An International Dictionary of Theatre Language 1985
Trilse-Finkelstein, Jochanan Ch. & Hammer, Klaus Lexikon Theater International 1995
Watson, Jack & McKernie A Cultural History of Theatre 1993
Veinstein, André & Golding, Alfred S. Bibliothèques et musèes des arts du spectacle dans le monde. Performing arts libraries and museums of the world 1984
Wickham, Glynne A History of the Theatre 1994
Zarilli, Philip B et al Theatre Histories: An Introduction 2006

www.sibmas.org
www.theatrewords.com