Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Norge

Oprindelige forfattere HJBre og OAM Seneste forfatter Redaktionen

Bergen.

Bergen.

Norge, nynorsk Noreg, kongerige i det nordlige Vesteuropa. Det gamle kongerige var i union med Danmark fra 1380 (kongefællesskab fra 1397) til 1814 og med Sverige 1814-1905.

Navnet Norge: ca. 840 Nortuagia, ca. 980 Nuruiak, af oldnordisk norðr 'nord' og vegr 'vej', oprindelig 'landet, som ligger mod nord'.

Norge var et stykke op i 1900-t. på trods af en begyndende industrialisering præget af landbrug og fiskeri. Landet er fortsat præget af en spredt bosætning, store afstande og vanskelige transportforhold, men siden begyndelsen af 1970'erne har en stærkt voksende olie- og gasproduktion i Nordsøen muliggjort en hastig velfærdsudvikling og modernisering, og i begyndelsen af 2000-t. er Norge et af verdens rigeste lande.

De norske vælgere har i to omgange stemt nej til medlemskab af EU, men i praksis er Norge en integreret del af både det nordiske og det europæiske samarbejde.

Annonce

Norge (Landefakta)
25632996.601.png25658324.601.png
Dansk navnNorge
Lokalt navnKongeriket Norge, Noreg (nynorsk)
Engelsk navnNorway
Uafhængighed1814
Areal306.253 km2
Indbyggertal (2017)5.258.317
HovedstadOslo
Sprognorsk (off.), samisk
Befolkningnorske statsborgere 96%, andre (især pakistanere, briter, danskere, svenskere og vietnamesere) 4%
Religionlutheranere 88%, andre kristne 3%, muslimer 1%, andre 2%, ingen el. ukendt 6%
Møntenhednorske kroner
MøntkodeNOK
Nationalitetsmærke til bilerN
Nationalitetsmærke til flyLN
Internetdomænenavn.no
BNP pr. indb. (2007)39.666 $
Middellevetid (2007)mænd 78 år, kvinder 82 år
Indeks for levevilkår (HDI, 2007)0,965
Indeks for levevilkår (position)1

Geografi

Norge udgøres af den nordvestlige del af Den Skandinaviske Halvø og de mange kystnære øer ud for denne. Til landet hører også øgruppen Svalbard med Bjørnøya mod nord og Jan Mayen NØ for Island. Norge hævder også suverænitet over de ubeboede antarktiske områder Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter 1.s Øy. Denne artikel omhandler kun det egentlige Norge. Læs mere om Norges geografi.

Nationalflag

Flaget blev officielt antaget i 1821, da Stortinget vedtog en lov om et handelsflag, koffardiflag, der dog kun havde begrænset anvendelse. Læs mere om Norges nationalflag.

Rigsvåben

Fra begyndelsen af 1200-t. bestod Norges våben af en gylden løve i rødt. Siden 1280 har løven været kronet og har holdt en økse med gyldent skaft og blad af sølv. Læs mere Norges rigsvåben.

Geologi

Norge ligger langs den nordøstlige rand af Det Baltiske Skjold og opbygges hovedsagelig af prækambrisk grundfjeld og den skandinaviske fjeldkæde, også kaldet Kaledoniderne. Læs mere om Norges geologi.

Plantevækst

Den norske planteverden er præget af de stærkt skiftende klimatiske og topografiske forhold. Antallet af vildtvoksende arter af karplanter er omkring 1500. Læs mere om Norges plantevækst.

Akershus, slot og fæstning i Oslo.

Akershus, slot og fæstning i Oslo.

Dyreliv

Den norske fauna har et stort indslag af arktiske arter, fx ren, fjeldræv, jærv, lemming, fjeldrype og snespurv, der er udbredt ned i de sydlige fjeldegne ... Læs mere om Norges dyreliv.

Sprog

Norsk er modersmål for ca. 94% af befolkningen i Norge og for fåtallige mindretal uden for Norge, især i USA. Der er to officielle norske skriftsprog ... Læs mere om det norske sprog.

Religion

Den nordiske religion veg officielt pladsen for kristendommen i 1000-t.s begyndelse. I 1152-53 blev landet en selvstændig kirkeprovins. Læs mere om religion i Norge.

Forfatning

Det norske partisystem opstod med parlamentarismens indførelse og etableringen af partierne Venstre og Høyre i 1884. Læs mere om Norges forfatning og politiske partier.

Forvaltning

Norge er inddelt i 19 fylker (amter) og 434 kommuner. Den mindste kommune, Utsira, har kun lidt over 200 indb., ... Læs mere om Norges forvaltning.

Økonomi

Norge har en åben økonomi, hvor den samlede udenrigshandel udgør omkring 70% af BNP. Læs mere om den norske økonomi.

Sociale forhold

Norge har et udbygget velfærdssystem, baseret på offentlige ydelser. Pensioner, dagpenge og andre sikringsydelser formidles gennem regionale filialer af det statslige Rikstrygdeverk, mens ... Læs mere om de sociale forhold i Norge.

Sundhedsforhold

Norge havde ved 1900-t.s begyndelse den højeste middellevetid i Norden for begge køn. Læs mere om sundhedsforhold i Norge.

Alkoholpolitik

Produktion og omsætning af alkohol er strengt lovreguleret i Norge. Luksusøl, vin og spiritus kan kun købes i statslige butikker, Vinmonopolet ... Læs mere om alkoholpolitik i Norge.

Retssystem

Karl Johans gate i Oslo med slottet i baggrunden under en fejring af Norges nationaldag, 17. maj.

Karl Johans gate i Oslo med slottet i baggrunden under en fejring af Norges nationaldag, 17. maj.

I Norge var den ældste kendte retsorden mundtligt overleverede sædvaner, der gjaldt i afgrænsede områder af landet. Læs mere om det norske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 25.800, heraf 15.200 værnepligtige. Tjenestetiden er 12 måneder. Hæren er på 14.700, Sjøforsvaret på 6100 og Luftforsvaret på 5000. Læs mere om Norges militær.

Fagbevægelse

De første fagforeninger i Norge opstod i 1870'erne, og hurtigt derefter udvikledes fagforbund og lokale fællesorganisationer. Læs mere om den norske fagbevægelse.

Uddannelse

Uddannelsessystemet i Norge har udviklet sig efter nogenlunde de samme retningslinjer som de øvrige skandinaviske landes: fra den religiøst orienterede undervisning ... Læs mere om det norske uddannelsessystem.

Biblioteksvæsen

Universitetsbiblioteket i Oslo (grdl. 1811) virkede 1815-1997 tillige som Norges nationalbibliotek. Derefter vil den hidtidige biblioteksbygning (fra 1913) være hjemsted for Nasjonalbiblioteket, mens ... Læs mere om Norges biblioteksvæsen.

Arkivvæsen

Riksarkivet i Oslo, oprettet 1817, rummer materiale fra centraladministration og Højesteret, mens de otte statsarkiver for et eller flere fylker har samlinger fra lokal/regional statsadministration. Læs mere om Norges arkivvæsen.

Massemedier

Målt pr. indbygger er Norverdens førende avisland, og landet har omkring 100 selvstændige aviser. På radio- og tv-området havde den norske statsradio Norsk Rikskringkasting oprindelig monopol ... Læs mere om massemedier i Norge.

J.C. Dahl, Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud, 1821, Thorvaldsens Museum, www.thorvaldsensmuseum.dk.

J.C. Dahl, Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud, 1821, Thorvaldsens Museum, www.thorvaldsensmuseum.dk.

Billedkunst

Den bedst bevarede billedkunst stammer næsten udelukkende fra kirker og knytter sig enten til bygningerne (portaler, kalkmalerier) eller repræsenterer liturgiske hovedstykker (altre, døbefonte og kultbilleder, fx krucifikser og helgenfigurer). Læs mere om norsk billedkunst.

Kunsthåndværk

Landets kunsthåndværk har dybe rødder i folkekunsten, der havde sin storhedstid ca. 1730-1850. Læs mere om norsk kunsthåndværk.

Arkitektur

Middelalderens og renæssancens kirker var overvejende af træ, svarende til landets ældgamle byggeskik, hvorimod stenbyggeriet repræsenterer en udenlandsk, oprindelig sydeuropæisk tradition ... Læs mere om norsk arkitektur.

Litteratur

Det har været sædvane i norsk litteraturhistorieskrivning at omtale den norrøne digtning som en del af den norske, til trods for at hovedparten af den blev til på Island. Læs mere om norsk litteratur.

Teater

Der er antagelser om teaterliv i Norge allerede i middelalderen, men mere sikre spor findes først efter Reformationen med fx humanistiske skoledramaer. Læs mere om norsk teater.

Dans

Norge har en rig tradition for folkedans, men har også bl.a. en velanset nationalballet. Læs mere om norsk dans.

Musik

De ældste beviser på dyrkelse af musik har Norge tilfælles med de andre nordiske lande, nemlig dels arkæologiske fund, især lurer, dels mere eller mindre historiske, ofte fantasifulde omtaler i eddaerne, sagaerne og krønikerne. Læs mere om norsk musik.

Norge. Plakat fra folkeafstemningen om Norges optagelse i EF i 1972; både ved denne afstemning og ved en ny om medlemskab af EU i 1994 blev resultatet et nej. Foruden på venstrefløjen har EU-modstanden i Norge modsat i fx Danmark haft sine kraftigste fortalere inden for landbruget, der er verdens mest subsidierede, og fiskeriet, der traditionelt har været et af de bærende erhverv og af vital betydning for mange kystbyer. Modstanderne har advaret mod risikoen for at miste kontrollen med resurserne og mod faren for at miste national identitet.

Norge. Plakat fra folkeafstemningen om Norges optagelse i EF i 1972; både ved denne afstemning og ved en ny om medlemskab af EU i 1994 blev resultatet et nej. Foruden på venstrefløjen har EU-modstanden i Norge modsat i fx Danmark haft sine kraftigste fortalere inden for landbruget, der er verdens mest subsidierede, og fiskeriet, der traditionelt har været et af de bærende erhverv og af vital betydning for mange kystbyer. Modstanderne har advaret mod risikoen for at miste kontrollen med resurserne og mod faren for at miste national identitet.

Film

Norsk filmproduktion har spillet en ret perifer rolle i norsk kultur, men enkelte internationalt orienterede succeser har siden midten af 1980'erne styrket renomméet. Læs mere om norsk film.

Sport

Norge har i vinteridrætterne skabt bemærkelsesværdige resultater; ved vinter-OL har landet således erobret i alt 280 medaljer, heraf 98 af guld (2006). Læs mere om sport i Norge.

Køkken

Med Norges meget lange kystlinje og den største del af befolkningen bosat ved kysten har fisk altid været en væsentlig del af det norske køkken.Læs mere om det norske køkken.

Forhistorie

Norges størrelse og skiftende natur præger landets forhistorie og de kontakter, man har haft. Her findes ikke én ensartet kultur på samme tid, men større eller mindre variationer. Læs mere om Norges forhistorie.

Historie

Kongemagtens udvikling og samlingen af de forskellige landskaber til ét rige kan følges tilbage til omkring 900. Læs mere om Norges historie.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Jørgen Bregnhøi, Ole Aarup Mikkelsen: Norge i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 14. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=132806