• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

De Fjorten Punkter

De Fjorten Punkter, fredsprogram fremlagt af den amerikanske præsident Woodrow Wilson 8.1.1918 for Kongressen.

De første fire punkter beskrev principperne for en ny verdensorden: åbent diplomati, havenes frihed, international frihandel og almen nedrustning. Punkt 5 foreslog en upartisk ordning af kolonikrav under hensyntagen til kolonifolkenes interesser.

De følgende otte punkter behandlede territoriale spørgsmål. Det drejede sig om rømning af de besatte områder i Belgien, Rusland, Rumænien, Serbien, Montenegro samt Alsace-Lorraine.

Annonce

Desuden krævedes national selvbestemmelse for folkene i Østrig-Ungarn og Osmannerriget, oprettelsen af et selvstændigt Polen, og at Dardanellerne blev internationalt farvand. Programmets 14. punkt drejede sig om oprettelsen af en international sammenslutning, Folkenes Forbund, der skulle garantere staternes politiske uafhængighed og territoriale integritet.

Hovedprincipperne bag De Fjorten Punkter var folkenes ret til selvbestemmelse; det blev dog kun i begrænset omfang efterlevet, da fredstraktaterne efter 1. Verdenskrig fastlagde Europas nye grænser.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. De Fjorten Punkter
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik