• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Malatesta

Malatesta, italiensk adelsslægt. Nogle krønikeskrivere fører slægtens oprindelse tilbage til det gamle Rom. I 1239 var et medlem af slægten leder af det pavetro parti guelferne og udnævntes til øverstbefalende i Rimini for at bekæmpe det kejsertro parti ghibellinerne.

I 1295 udråbtes en Malatesta af folket til kaptajn og herre over Rimini, og i 1334 gjorde malatestaerne Rimini til et fyrstendømme. Paven tog i 1528 magten over Rimini og afsatte den sidste Malatesta.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object