Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Forum Romanum

Oprindelig forfatter KSlej Seneste forfatter Redaktionen

Forum Romanum set fra Palatinerhøjen. I forgrunden Castor og Pollux-templet. Til højre i baggrunden Curia. Til venstre i baggrunden Tabulariet og Septimius Severus' triumfbue.

Forum Romanum set fra Palatinerhøjen. I forgrunden Castor og Pollux-templet. Til højre i baggrunden Curia. Til venstre i baggrunden Tabulariet og Septimius Severus' triumfbue.

Forum Romanum, det antikke Roms forum. Det var gennem ca. 1000 år centret for det politiske, juridiske, religiøse, kommercielle og sociale liv i Romerriget. Det lå i en dalsænkning mellem højene Palatin, Capitol, Quirinal, Viminal, Esquilin og Cæliushøjen, hvor også de ældste veje mødtes, heriblandt den stadig bevarede allerældste, Via Sacra.

Oprindelig var området sumpet og blev kun anvendt som gravplads, mødested og handelsplads for hyttebopladserne på de omkringliggende høje; i 700-t. f.Kr. ophørte man imidlertid med at anvende stedet som gravplads. Ifølge myten blev Rom grundlagt i 753 f.Kr. af Romulus, der skabte Roms første rituelle bygrænse, pomerium, omkring Palatin. Rester af et palisadehegn fra ca. 750 f.Kr. og en forsvarsmur fra ca. 730 f.Kr., der er fundet på skråningerne op ad Palatin, bekræfter muligvis myten.

Forum Romanum. Via Sacra.

Forum Romanum. Via Sacra.

Man har endvidere fundet spor af bronze- og jernaldergrave på Forum Romanum. Allerede fra 700-t. f.Kr. havde man drænet området vha. en avanceret etruskisk teknik, og i 500-t. f.Kr. - formentlig under etruskerkongen Tarquinius Superbus (534-509 f.Kr.) - anlagdes den store kloak Cloaca Maxima.

Annonce

Forum Romanum har gennem århundrederne skiftet udseende. Store og mindre bygningsværker er blevet rejst for atter at forsvinde som ofre for almindeligt slid, nedrivninger, ombygninger, ildebrande og jordskælv. Men Forums struktur lå forholdsvis fast, fordi de fleste bygninger var indviede til guderne, hvorfor nye bygninger blev placeret på de samme byggegrunde som de tidligere bygningsværker.

Mod nordvest i retningen af Capitol og tabularium (statens arkiv) var centret for det politiske, juridiske og det kommercielle liv. Her lå curia (senatsbygningen), folkeforsamlingspladsen, comitium, og fængslet, carcer. Men her fandtes også Concordiatemplet, Vespasiantemplet, 12-gude-søjlegangen, Saturntemplet og Janustemplet samt kejser Septimius Severus’ triumfbue. Denne del af forum flankeres mod nord og syd af de to basilicaer, Basilica Aemilia og Basilica Julia. De blev især brugt som retssale og til børsforretninger.

Forum Romanum.

Forum Romanum.

Mod sydøst lå centret for det religiøse liv med Templet for Divus Julius (Templet for Den Guddommelige Cæsar), Castor og Pollux-templet, Antoninus Pius og Faustina-templet, regia (”kongens hus”), Vestatemplet, Vestalindernes hus, Domus Publica (bolig for pontifex maximus, Roms religiøse overhoved), det såkaldte Romulustempel, Maxentius' Basilica, Titusbuen og Templet for Venus og Roma.

Ved republikkens indførelse blev en række monumentale bygninger rejst; i 497 f.Kr. Saturntemplet og i 84 f.Kr. Castor og Pollux-templet. Cæsar og kejser Augustus lod foretage en række ændringer på Forum. Cæsar flyttede rostra til den vestlige kortside og ændrede hermed Forums akse. Endvidere byggede han Basilica Julia og påbegyndte også byggeriet af en ny curia. Augustus færdiggjorde arbejdet og byggede Templet for Divus Julius.

Forum Romanum. I baggrunden Roms arkiv, tabularium.
Foran det til venstre Saturntemplet. Midt for det Vespasiantemplet og Focassøjlen. Til højre Septimius Severus' triumfbue og carcer.

Forum Romanum. I baggrunden Roms arkiv, tabularium. Foran det til venstre Saturntemplet. Midt for det Vespasiantemplet og Focassøjlen. Til højre Septimius Severus' triumfbue og carcer.

Under Cæsar og senere i kejsertiden blev det gamle Forum Romanum anset for at være for lille og udvidedes derfor med nye kejserfora nord for Forum: Cæsars, Augustus’, Vespasians, Nervas og Trajans Fora. Det gamle Forum Romanum blev herefter mest anvendt til kejserlige ceremonier, stormandsslægternes begravelser, kultiske fester, triumfer og jubilæer. Senatet mødtes fortsat i curia, men holdt også dets møder andre steder bl.a. i Concordiatemplet og i Castor og Pollux-templet.

I kejsertiden blev Forum genstand for skiftende kejseres byggeaktivitet og behov for politisk propaganda. Nye templer, triumfbuer og rytterstatuer blev opført, og mange af de gamle bygninger restaureredes. Den sidste monumentalbygning på Forum, Maxentius' basilica, blev fuldført i 307 e.Kr., og det seneste monument på Forum er en æressøjle fra 608 e. Kr. til den byzantinske kejser Fokas.

Forum Romanum.  Saturntemplet set fra syd.

Forum Romanum. Saturntemplet set fra syd.

Fra omkring 400 begyndte Forum at lide under forfald og blev lidt efter lidt lagt i ruiner pga. krigshandlinger, storbrande og jordskælv. Ruinerne fra antikken forsvandt gradvis i takt med, at jordsmonnet voksede, ligesom der i middelalderen og i de følgende århundreder blev bygget oven på dem. Flere af ruinerne blev ombygget til kirker, mens den vildtvoksende flora bredte sig over resterne. Kvæget græssede over hele området, der nu blev kaldt Campo Vaccino, komarken. Dertil kom, at rygende kalkovne hist og her forvandlede den kostbare marmor til kalk. Med renæssancen begyndte for alvor en intensiv jagt efter værdierne, for de mange søjler, skulpturer, relieffer m.m. kunne bruges til nye formål. Forum blev benyttet som stenbrud. Senere blev Campo Vaccino et yndet motiv for bl.a. danske guldaldermalere som C.W. Eckersberg og Constantin Hansen.

I begyndelsen af 1800-t. påbegyndtes frilægningen af Forum Romanum, men de første systematiske udgravninger fandt først sted fra ca. 1900, og særligt fra 1930’erne øgedes udgravningsaktiviteten, men stadig foretages der betydelige udgravninger på Forum.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karen Slej: Forum Romanum i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=78755