• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Gracchus

Oprindelig forfatter EChr Seneste forfatter Redaktionen

Gracchus, tilnavn i den semproniske slægt på den romerske republiks tid. Mest kendt er Tiberius Sempronius Gracchus (163-133 f.Kr.) og Gajus Sempronius Gracchus (154-121 f.Kr.), sønner af en velanskrevet aristokrat. Som plebejertribun i 133 f.Kr. fremsatte Tiberius et lovforslag, der begrænsede adgangen til besiddelse af ager publicus, således at de tiloversblivende dele kunne uddeles til jordløse romerske borgere. Forslaget vakte forbitret modstand i Senatet, og en tribunkollega nedlagde veto imod det, men blev afsat på Tiberius' foranledning. Med ham selv som medlem blev der nedsat en kommission til at gennemføre loven. Han foreslog nu, at jorduddelingen skulle finansieres af indtægterne fra det nyerhvervede Pergamon og søgte genvalg som tribun. Disse utraditionelle skridt øgede modstandernes vrede, og det kom til uroligheder, hvorunder en kreds af senatorer slog Tiberius og en del af hans tilhængere ihjel.

Som plebejertribun i 123 f.Kr. og igen året efter fornyede Gajus broderens jordlov og gennemførte en række andre love, hvoraf de to vigtigste indebar offentlig subsidiering af korn til Roms bybefolkning og en reorganisering af domstolene, som blev åbnet for medlemmer af ridderstanden. Desuden fik han vedtaget, at der skulle anlægges en koloni af romerske borgere på det sted, hvor Karthago havde ligget. Mens han selv var af sted for at grundlægge denne, blev der agiteret voldsomt imod ham, og efter sin hjemkomst tabte han en afstemning om udvidelse af borgerretten. Det lykkedes ham ikke at blive genvalgt som tribun for år 121 f.Kr.; i stedet blev der rejst krav om at ophæve alle hans love. Under nye uroligheder greb han og hans folk til våben, og Senatet erklærede undtagelsestilstand. Gajus lod sig myrde af sin slave, og flere hundrede af hans tilhængere blev dræbt.

De fleste af de antikke kilder stempler Graccherne som demagoger, hvilket næppe er holdbart; men der hersker endnu stor uenighed om, hvorvidt man skal vurdere dem som oprigtige reformatorer eller blot som overambitiøse politikere. Der er dog ingen tvivl om, at med Graccherne indvarsledes en ny tid for romersk politik med hyppig brug af utraditionelle metoder og ligefrem vold.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Erik Christiansen: Gracchus i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 23. oktober 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=85214