Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

candidatus

Oprindelige forfattere EChr, MBle og Slott Seneste forfatter Redaktionen

candidatus, (af lat. toga candida 'blændende hvid toga'), i republikkens Rom en mand, som søgte valg til et offentligt embede. Den blændende hvide toga bar han for at synliggøre sig.

Kandidat bruges generelt om en person, der søger et embede, en stilling eller værdighed, eller som stiller op til valg i det politiske liv, organisationer m.m. Desuden bruges ordet om en person, der indstiller sig til eksamen, og om en, som har bestået en embeds- eller kandidateksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt. Vedkommende tillægges titlen cand. efterfulgt af en forkortelse af den latinske betegnelse for det pågældende fag.

Med oprettelsen af nye typer kandidatuddannelser er der kommet en række nye titler til. I 1990'erne skete dette især på det sundhedsvidenskabelige område, fx cand.scient.med. (kandidat i biomedicinsk teknik). Enkelte titler, fx cand.brom. (kandidat i levnedsmiddelvidenskab), er afskaffet eller erstattet med andre som følge af sammenlægninger o.l.

Annonce

Uddannelser ved danske universiteter og højere læreanstalter
cand.act.actuariiforsikrings-
eller
aktuarvidenskab
KU siden 1917.
cand.adm.pol.admini-
strationis
politicae
forvaltnings-
videnskab
KU 1981-91.
cand.agro.agronomiaelandbrugs-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1968 (1858)*.
cand.arch.architecturaearkitekturDet Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus siden 1974.
cand.art.artiumegl. artes liberales (de frie kunster), dvs. humanioraAU, KU og OU 1962-68 - kombination af skoleembedseksamens hovedfag og andet bifag. 1968-85 kombination af kandidatgrad og et bifag.
cand.brom.bromatologiaelevnedsmiddel-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) 1971-91.
cand.comm.communi-
cationis
medie- og
kommuni-
kations-
videnskab
RUC siden 1980.
cand.cur.curationissygeplejeDanmarks Sygeplejerskehøjskole ved AU siden 1994.
cand.geom.geometriaelandmåler-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1969 (1855)* - 1975, AAU siden 1975.
cand.hort.hortonomiaehavebrugs-
videnskab
KVL, nu Det Biovidenskabelige Fakultet siden 1968 (1863)*.
cand.hort.arch.hortorum
architecturae
landskabs-
arkitektur
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1993.
cand.interpret.interpretationiserhvervs-
sprog
Handelshøjskolerne 1974-87.
cand.it.informationis
technologiae
informations-
teknologi
IT-højskolen og IT-Vest-Samarbejdet siden 1999.
cand.jur.jurisjuraKU siden 1736, AU siden 1948.
cand.lact.lactonomiaemejeribrugs-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1968 (1921)* - 91.
cand.ling.merc.linguae
mercantilis
erhvervs-
sprog
Handelshøjskolerne siden 1968.
cand.mag.magisteriiegl. lærereksamen1883-1960/72 betegnelse for skoleembedseksamen i en række humanistiske og naturvidenskabelige fag ved AU og KU, efter 1966 tillige ved OU. Siden 1970'erne betegnelse for femårig humanistisk uddannelse i et hoved- og bifag ved alle universiteterne.
cand.manu.manutigiiklinisk
biomekanik
(kiropraktik)
SDU (Odense) siden 1997.
cand.med.medicinaelæge-
videnskab
KU siden 1838 (1788)*, AU siden 1953, OU siden 1966.
cand.med.vet.medicinae
veterinariae
dyrlæge-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1969 (1777)*
cand.merc.mercaturaeerhvervs-
økonomi
Handelshøjskolerne siden 1969 (1959)*.
cand.merc.aud.mercaturae auditorisrevisions-
videnskab
Handelshøjskolerne mfl. siden 1981.
cand.merc.int.mercaturae
internationalis
erhvervs-
økonomi
og sprog
HHK (nu Copenhagen Business School - Handelshøjskolen) siden 1981.
cand.negot.negotiandierhvervs-
økonomi
og sprog
OU siden 1981.
cand.odont.odontologiaetandlæge-
videnskab
Tandlægehøjskolerne i København 1889-1989 og Århus 1959-89/90, derefter KU og AU.
cand.oecon.oeconomiaeøkonomiAU siden 1937, KU siden 1989.
cand.pharm.pharmaciaelægemiddel-
lære
Danmarks Farmaceutiske Højskole siden 1892 (1828)*.
cand.phil.philosophiaeegl. filosofiI tiden frem til 2. Verdenskrig betegnelse for universitetsstuderende, der havde bestået den almindelige filosofiske prøve, filosofikum. 1972-95 betegnelse for en fireårig hovedfagsuddannelse i ét humanistisk fag ved universiteterne. Herefter kun anvendt ved samfundsfag på AAU og ved uddannelsen til kunstformidler på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.
cand.polit.politicesegl. politisk
videnskab
eller stats-
videnskab
1848-1989 betegnelse for kandidater i økonomi fra KU. Kandidater fra KU kan i dag vælge betegnelsen som alternativ til cand.oecon.
cand.polyt.polytechnicesingeniør-
videnskab
DTU siden 1829, AAU siden 1975.
cand.psych.psychologiaepsykologiKU siden 1944, AU siden 1969, AAU siden 1999.
cand.public.publicitatisjournalistikSDU (Odense) siden 1998.
cand.pæd.pædagogiaeegl.
pædagogik
Overbygningsuddannelse for folkeskolelærere ved Danmarks Lærerhøjskole (nu DPU) siden 1966 (1895)*.
cand.rer.soc.rerum
socialium
social-
videnskab
OU 1975-87.
cand.scient.scientiarumegl. bare
videnskaber
Efter 1960 skoleembedseksamen i matematik og naturvidenskabelige fag ved AU, KU og OU. Fra 1970'erne betegnelse for femårig kandidatuddannelse i naturvidenskaberne ved universiteterne.
cand.scient.adm.scientiarum
administrationis
administrationRUC siden 1975.
cand.scient.anth.scientiarum
anthropo-
logicarum
antropologiKU siden 1994.
cand.scient.bibl.scientiae
bibliothecariae
biblioteks-
og informations-
videnskab
Danmarks Bibliotekskole (nu Det Informationsvidenskabelige Akademi) siden 1990.
cand.scient.cons.scientiae
conservandi
konservering
og restaurering
Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole siden 1999.
cand.scient.med.scientiarum
medicinae
biomedicinsk
teknik
AU siden 1999.
cand.scient.oecon.scientiarum
oeconomiae
matematik-
økonomi
AU siden 1972, OU siden 1984, KU siden 1986.
cand.scient.pol.scientiarum
politicarum
politisk
videnskab,
statskundskab
AU siden 1964, KU siden 1991.
cand.scient.
san.publ.
scientiarum
sanitas
publicae
folke-
sundheds-
videnskab
KU siden 1999, SDU (Esbjerg) siden 2001.
cand.scient.soc.scientiarum
socialium
sociologiKU siden 1969, AAU siden 1997.
cand.silv.silvinomiaeskovbrugs-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1969.
cand.stat.statisticaestatistikKU 1958-78.
cand.techn.al.technologiae
alimentariae
levneds-
middel-
videnskab
KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) og DTU siden 1996 (1992)*.
cand.techn.soc.technices
socialium
teknologisk
samfunds-
videnskabelig
planlægning
RUC siden 1973.
cand.theol.theologiaeteologiKU siden 1788 (1683)*, AU siden 1945.
*Årstallet i parentes angiver, hvornår uddannelsen er indført. Øvrige årstal angiver det år, da den formelle latinske kandidatgrad blev autoriseret.
AAU: Aalborg Universitet
AU: Aarhus Universitet
DPU: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, tidl. Danmarks Pædagogiske Universitet, dannet i 2000 ved sammenlægning af Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagoghøjskole og Danmarks Pædagogiske Institut
DTU: Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Universitet
HHK: Handelshøjskolen i København, nu Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
KVL: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu Det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet
KU: Københavns Universitet
OU: Odense Universitet
RUC: Roskilde Universitet
SDU: Syddansk Universitet, dannet i 1998 ved sammenlægning af Odense Universitet (OU), Sydjysk Universitetscenter og Handelsskole Syd - Ingeniørhøjskole Syd

Referér til denne tekst ved at skrive:
Erik Christiansen, Michael Blegvad, Ejvind Slottved: candidatus i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=54010