• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

filantropisme

Seneste forfatter Redaktionen

filantropisme, filantropinisme, pædagogisk retning, der opstod i slutningen af oplysningstiden og fik navn efter J.B. Basedows berømte kostskole i Dessau, Philantropinum, grundlagt 1774.

Ordet filantropisme kommer af filantropi og -isme.

Filantropismen anså undervisning af den brede befolknings børn for en vej til menneskelig og samfundsmæssig udvikling og fremgang. Målet var at danne gode, fornuftige, oplyste og lykkelige mennesker. Filantropismen ønskede at fjerne både udenadslære og korporlig afstraffelse fra skolen. Al læren skulle ske med lyst og så vidt muligt i legens form.

Filantropismen blev brugt i planlægningen af det danske skolevæsen før 1814, og de filantropiske idéer gav et realpolitisk pædagogisk program med vægten lagt på praktiske fag samt med indførelse af klassedeling og en sokratisk spørgemetode, et venligt skolemiljø og en stræben efter forståelig og anskuelig undervisning. Mange af filantropismens idéer kan genfindes i Skoleanordningen af 1814. Filantropismen stod tillige for en selvstændiggørelse af skolen i forhold til kirken, men mødte modstand blandt præsterne.

Annonce

Fremtrædende repræsentanter for filantropismen var foruden Basedow J.H. Campe, C.G. Salzmann og den preussiske godsejer Fr.E. v. Rochow (1734-1805).

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object