• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Kenya - uddannelse

Seneste forfatter Redaktionen

Siden landet blev selvstændigt, er der gennemført adskillige reformer inden for det oprindelig engelskprægede uddannelsesvæsen. Gennemgående temaer har været skolegang for alle samt ajourføring af undervisningens indhold. Trods stor vækst i uddannelsessektoren er det ikke lykkedes at holde trit med befolkningstilvæksten, og ca. 15% af alle over 15 år er analfabeter (2003).

Uddannelsessystemet, der er offentligt, omfatter en førskole for 3-6-årige. Derpå følger en otteårig grundskole, der siden 1985 er gratis og søges af 90% (2004), men kun ca. 2/3 gennemfører forløbet. Ungdomsuddannelser tilbydes som fireårige forløb og søges af ca. 25% af en årgang.

Kenyas komplekse etnisk-sproglige situation viser sig bl.a. ved, at det lokale sprog bruges som undervisningssprog i førskolen og de første tre år af grundskolen; derefter anvendes engelsk og swahili.

Annonce

Landet har fem universiteter og ti andre højere læreanstalter (1996).

Læs mere om Kenya.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object