• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Krogerup Højskole

Krogerup Højskole, oprettet 1946 i Humlebæk. Med Ungdomsorganisationernes Fællesraad som baggrund var højskolen, der fik overladt herregården Krogerups hovedbygning, tænkt som en medborgerskole med særlig interesse for foreningslivet.

Med Hal Koch som leder i de første ti år realiserede skolen imidlertid et mere alment virke i en moderne udformning af N.F.S. Grundtvigs højskoletanke.

Krogerup Højskole, der i høj grad har formået at samle elever fra byerne, blev i begyndelsen af mange opfattet som en gøgeunge, men med årene har skolen og dens medarbejdere fået en central placering i højskoleverdenen.

Annonce

Blandt skolens første lærere var de senere ministre Poul Nyboe Andersen og K.B. Andersen samt historikeren Roar Skovmand. Forstanderne Harald Engberg-Pedersen, K.E. Larsen (1923-97) og Søren Bald (f. 1940) har alle været formænd for højskolernes forening.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Krogerup Højskole
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik