Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

voksenuddannelse

Oprindelig forfatter MBle Seneste forfatter Redaktionen

voksenuddannelse, almen eller erhvervsrettet uddannelse for voksne, som regel med en nedre aldersgrænse på 18-25 år. Voksenuddannelse, der kan være tilrettelagt som heltids- eller deltidsuddannelse, foregår dels på centre og skoler, fx AMU-centre og VUC'er, dels på institutioner som erhvervsskoler og universiteter. Voksenuddannelse er siden 1990'erne også blevet tilrettelagt som teknologistøttet fjernundervisning.

Voksenuddannelse har som formelt system en forholdsvis kort historie, der går tilbage til 1960'ernes højkonjunktur; især pga. det øgede behov for en veluddannet arbejdsstyrke opnåede voksenuddannelse en betydelig politisk bevågenhed, der fandt udtryk bl.a. i oprettelse af kurser i enkeltfag i slutningen af 1960'erne. Satsningen på voksenuddannelse skete ikke kun på nationalt plan. Også internationalt fremstod sådanne tanker i denne periode, bl.a. udtrykt af UNESCO i 1972 som lifelong education, og de vandt i 1990'erne betydelig udbredelse under navnet lifelong learning. I 1984 vedtog Folketinget et 10-punkts-program for voksenundervisning og folkeoplysning, og i 1989 indførtes Voksenuddannelsesstøtten, VUS, der øgede voksnes muligheder for at gennemføre efter- og videreuddannelse. Af andre former for voksenuddannelser findes bl.a. daghøjskolerne og indvandrerundervisningen, der blev etableret i 1980'erne.

Den politiske interesse for voksenuddannelsesområdet har flere gange ført til reform af voksenuddannelserne. Reformen i 2000 havde som mål at give voksne øgede muligheder for at forbedre deres erhvervsmæssige og personlige kompetence ved at styrke sammenhængen, fleksibiliteten og overskueligheden i uddannelsessystemet, herunder at forbedre den enkeltes muligheder for meritoverførsel både nationalt og internationalt. Samtidig indførtes ændrede støtteformer, fx Statens voksenuddannelsesstøtte, SVU, for at styrke gennemførelsesmulighederne på voksenuddannelsesområdet, især for voksne med kortere uddannelse. I 2009 reformeredes den almene voksenuddannelse (AVU), så uddannelsen målrettedes voksne, hvis resultater fra folkeskolen ikke var stærke nok til at gennemføre videre uddannelse. Der blev indført flere fag på basisniveau samt fag på niveau G (9. klasse), F, E (10. klasse) og D med mulighed for adgangsgivende eksamen til hf-uddannelsen. I 2010 oprettedes tretten voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre) i Danmark, og i 2015 indførtes erhvervsuddannelse for voksne (EUV), der var målrettet personer over 25 år og tilrettelagt efter forudgående erhvervserfaring og uddannelse.

Annonce

Voksenuddannelserne under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling er opdelt i forberedende voksenundervisning, FVU, som omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning mht. grundlæggende færdigheder i dansk og matematik, almen voksenuddannelse (AVU), som forbedrer grundlæggende kundskaber og færdigheder indtil hf-niveau, erhvervsuddannelse for voksne, EUV, svarende til erhvervsuddannelserne, specialundervisning for voksne, et tilbud for personer med fysiske eller psykiske handicap, dansk for voksne udlændinge, som giver nyankomne udlændinge dansksproglige forudsætninger for at kunne klare sig i job og uddannelse i Danmark, videregående voksenuddannelse, VVU, svarende til korte videregående uddannelser, diplomuddannelse svarende til mellemlange videregående uddannelser samt masteruddannelse svarende til kandidatniveau; se også videregående uddannelser.

Vigtige dele af voksenuddannelsesområdet er tilrettelagt som arbejdsmarkedsuddannelser. Også oplysningsforbundenes virksomhed er et betydningsfuldt led i voksenuddannelserne. Desuden findes en række voksenuddannelser uden for det offentlige uddannelsessystem, sædvanligvis etableret af arbejdsgivere eller fagforeninger. Se også efteruddannelse og åben uddannelse.

Uddannelsessystemet
Voksen- og efteruddannelseDet ordinære uddannelsessystem
Master-
uddannelser
Kandidat-
uddannelser
Diplom-uddannelserUniversitets-
bachelor-
uddannelser
Professions-
bachelor-
uddannelser mv.
Videre-
gående
voksen-
uddannelse (VVU)
Arbejds-
markeds-
uddannelser (AMU)
Erhvervs-
akademi-
uddan-
nelser
Erhvervs-uddannelse for voksne (EUV)Højere forbe-redelses-
eksamen (hf)
Gymnasiale uddannelserErhvervs-
faglige
uddannelser
Almen voksen-uddannelse (AVU)Grundskolen
Forbe-redende voksen-
undervisning (FVU)

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Blegvad: voksenuddannelse i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 22. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=181001