• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

coaching

Seneste forfatter Redaktionen

coaching, vejledning med sigte på at åbne et menneskes potentiale, således at det bliver i stand til at maksimere sine egne præstationer. Begrebet har rødder i idrætsverdenen, hvor coachen understøtter den enkelte idrætsudøvers lærings- og udviklingsproces. Det bruges også inden for erhvervslivet i organisationsudvikling, ofte i relation til lederuddannelse. Coaching har fx form af samtaler, hvor det handler om, at fokuspersonens eller fokusgruppens faglige og personlige potentiale og selvreguleringskompetencer udvikles.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object