Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Herlufsholm Skole

Oprindelige forfattere KEJ og RITOE Seneste forfatter HaAn

Herlufsholm.

Herlufsholm.

Herlufsholm Skole, kostskole ved Næstved med ca. 625 elever, heraf 275 kostelever på grundskole- og gymnasieniveau (2013), opr. indrettet i herregården Herlufsholms bygninger.

Skolen er præget af historiske traditioner. Der bæres således altid uniform, og der findes et præfektsystem, som giver de ældste elever i gymnasiet ansvar i det daglige arbejde. Skolen er dog primært en moderne kost- og gymnasieskole.

Herlufsholm Skole er en privat, selvejende institution. Den har sin rod i det velhavende benediktinerkloster Sankt Peders Kloster i Næstved, der blev grundlagt i 1135 og fik store indtægter bl.a. takket være et gavebrev fra Erik 3. Lam i 1140; dokumentet er et af Danmarks ældste bevarede og findes i skolens arkiv.

Annonce

 Birgitte Gøye; kopi af maleri fra 1544, antagelig af Anthonius Samfleth.

Birgitte Gøye; kopi af maleri fra 1544, antagelig af Anthonius Samfleth.

Sankt Peders Kloster flyttedes ca. 1200 ud til Susåen og fik navnet Skovkloster. Efter Reformationen overgik det til kronen, blev hovedgård og mageskiftedes 1560 med Hillerødsholm til Birgitte Gøye og rigsadmiral Herluf Trolle, der ændrede navnet til Herlufsholm.

Birgitte Gøye og Herluf Trolle var barnløse og besluttede i 1565 her at oprette en lærd skole for "menige Ædlingers og andre ærlige Mænds Børn i Danmarks Rige" med plads til 42 drenge.

Af den kongeligt stadfæstede fundats af 23.5.1565 fremgår det, at Herluf Trolle og Birgitte Gøye selv ville stå for skoledriften, men at rigsrådet efter deres død skulle være patron for skolen og til forstander udnævne "en gudfrygtig og velbeskeden Adelsmand". Herudover skulle der tilknyttes en præst og en skolemester til at forestå henholdsvis gudstjenester og skoledrift.

Da Herluf Trolle faldt i Den Nordiske Syvårskrig kort før skolens åbning, blev dens første forstander Birgitte Gøye. Hun fratrådte i 1567 mod et løfte om, at forstandere herefter skulle udpeges inden for hendes egen eller hendes mands slægt, et løfte, som blev holdt indtil 1731. En af skolens lærere, Hans B. Melchior (1773-1831), grundlagde omkring 1800 en naturhistorisk samling baseret på gaver fra tidligere elever.

Herlufsholm med de to fløje fra 1868-70 og kirketårnet bagved. Postkort fra midten af 1900-tallet.

Herlufsholm med de to fløje fra 1868-70 og kirketårnet bagved. Postkort fra midten af 1900-tallet.

De største ændringer i skolens struktur i moderne tid skete i 1985, da piger blev optaget som kostskoleelever. Efter en strid mellem forstander og rektor blev fundatsen ændret i 1993, og der blev indført en bestyrelse, som også omfatter forældrerepræsentanter; forstanderen fungerer som bestyrelsesformand.

Til skolen er opført en lang række bygninger, bl.a. rektorboligen (1794), museumsbygningen af J.D. Herholdt (1874-76), skolebygningen (lade, ombygget i 1800-t.) og et stort moderne skolekompleks, opført af bl.a. Jørgen Stærmose.

Herlufsholm Skole og Gods omfatter i alt ca. 1000 ha (2013) ager og skov.

Herlufsholm Skoles hjemmeside

Referér til denne tekst ved at skrive:
Klaus Eusebius Jakobsen, Rikke Tønnes: Herlufsholm Skole i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=90816