• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

ungdomsuddannelser

Oprindelig forfatter MBle Seneste forfatter Redaktionen

ungdomsuddannelser, fællesbetegnelse for en række oftest 2-4-årige uddannelser, som kan påbegyndes i umiddelbar forlængelse af folkeskolens 9. eller 10. klasse. De adskiller sig fra voksenuddannelser og videregående uddannelser bl.a. ved, at der ikke stilles krav om beståede prøver o.l. ved optagelsen; derimod kan muligheden for at gennemføre uddannelsen i mange tilfælde afhænge af, om den unge selv kan skaffe sig en praktikplads.

Ungdomsuddannelser (2013)

 • gymnasiale uddannelser
  • studentereksamen (stx)
  • højere forberedelseseksamen (hf)
  • højere handelseksamen (hhx)
  • højere teknisk eksamen (htx)
 • erhvervsuddannelser
  • erhvervsuddannelse (EUD)
  • eux
  • erhvervsgrunduddannelser (egu)
 • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 • søfartsuddannelse
  • skibsassistent

De fleste ungdomsuddannelser giver erhvervskompetence. Det gælder dog ikke de gymnasiale uddannelser, som i stedet betegnes som studieforberedende.

Mange af ungdomsuddannelserne indeholder lønnet praktik. Uden for praktikperioderne er der oftest mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte. Det gælder dog ikke erhvervsgrunduddannelsen, egu, hvor eleven er lønnet med en såkaldt skoleydelse under skoleopholdene.

Den skolemæssige del af uddannelserne foregår på en række forskellige skoletyper: erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) på handelsskoler og tekniske skoler, skibsassistentuddannelsen på søfartsskoler, gymnasiale uddannelser på gymnasier, studenterkurser, hf-kurser og VUC-centre samt egu på næsten enhver skoletype efter aftale mellem eleven og dennes vejleder.  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. ungdomsuddannelser Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik