• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

studentereksamen

Oprindelig forfatter Haue Seneste forfatter Redaktionen

Studenterhue fra Wiberg.

Studenterhue fra Wiberg.

studentereksamen, stx, eksamen, der oftest aflægges efter en treårig undervisning i det almene gymnasium, sjældnere efter et toårigt studenterkursus eller som enkeltfag.

Uddannelsen indledes med et grundforløb, der varer et halvt år. Det er fælles for alle elever. Herefter vælges en studieretning bestående af normalt tre fag, samlet i en pakke. Vægten kan lægges på hhv. sproglige, samfundsfaglige eller naturvidenskabelige fag. Fagene findes på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Mindst fire fag skal være på A-niveau, normalt tre på B-niveau, og normalt syv på C-niveau. En stx består af i alt 13-16 fag.

Hovedparten af fagene er obligatoriske, således bl.a. dansk A, historie A og engelsk på mindst B-niveau.

Annonce

Studentereksamen blev under navnet examen artium indført i 1630. Ved afslutningen af 8-10-års latinskoleundervisning fik eleven et dimissionsbevis, der gav adgang til at aflægge eksamen ved universitetet. Fra 1850 kunne studentereksamen aflægges ved de lærde skoler, og fra 1875 fik piger adgang hertil.

Studentereksamens tilrettelæggelse forestås af Undervisningsministeriets kontor for gymnasiale uddannelser, der fører tilsyn med undervisningen og derfor udarbejder de skriftlige eksamensopgaver og beskikker censorer på landsplan for at sikre, at studentereksamen har en ensartet kvalitet.

Studentereksamen. Indtil slutningen af 1800-t. blev de fleste studenter teologer, men i 1900-t. øgedes behovet for andre studier. I 1950'erne mobiliseredes den såkaldte intelligensreserve af unge med ikke-akademisk baggrund, og i 1960'erne medførte den landsdækkende udbygning af gymnasiesektoren store offentlige investeringer. Her ses det, at uddannelseseksplosionen i 1970'erne nåede et foreløbig stabilt niveau omkring 1980.

Studentereksamen. Indtil slutningen af 1800-t. blev de fleste studenter teologer, men i 1900-t. øgedes behovet for andre studier. I 1950'erne mobiliseredes den såkaldte intelligensreserve af unge med ikke-akademisk baggrund, og i 1960'erne medførte den landsdækkende udbygning af gymnasiesektoren store offentlige investeringer. Her ses det, at uddannelseseksplosionen i 1970'erne nåede et foreløbig stabilt niveau omkring 1980.

Eksamen, som omfatter mindst ni prøver samt en større opgave, gennemføres i et udvalgt pensum og bedømmes siden 2006 efter 7-trins-skalaen (se karakterer). Den endelige eksamenskvotient, der fremkommer som et gennemsnit af års- og eksamenskarakterer, danner grundlag for optagelse på videregående uddannelser.

De erhvervsgymnasiale uddannelser, hhxog htx, afslutter den treårige uddannelse med eksaminer, der kan sidestilles med studentereksamen. Fra midten af 1990'erne har en ungdomsårgangs elevfordeling på de fire gymnasiale uddannelser været forholdsvis konstant, og 2011 gennemførte ca. 23.500 gymnasiet, ca. 5700 hf, ca. 7300 hhx og ca. 3400 htx.

Se også gymnasiale uddannelser og studenterhue.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Harry Haue: studentereksamen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 27. februar 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=166139