Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Dansk litteraturs historie 3

Dansk litteraturs historie - Bind 3.

Dansk litteraturs historie - Bind 3.

Bind 3 af Dansk litteraturs historie dækker perioden 1870 til 1920. Det tager afsæt i det, Georg Brandes kaldte det moderne gennembrud, som han blev bannerfører for - først gennem sine forelæsninger om udenlandsk litteratur, siden med sin introduktion af den tyske filosof Nietzsche, hvis kristendomskritik og idé om omvurdering af alle værdier kom til at spille en stor rolle for periodens litteratur. Det samme gjorde ændrede livsbetingelser. Årene på begge sider af århundredskiftet er de store forandringers tid, hvor det moderne samfund tager sin begyndelse med parlamentarisme, andelsbevægelse, aviser, underholdningskultur, store anlægsarbejder i form af jernbaner, havne og indvinding af den jyske hede, samt uddannelse og reformer.

J.P. Jacobsen oversatte Darwin og blev eksponent for naturalismens virkelighedsskildring. Den unge Holger Drachmann, Henrik Pontoppidan og Amalie Skram fulgte Brandes' tidlige parole om at "sætte problemer under debat". Kønsmoral og kvindens rolle i familien og samfundet blev et af 1880'ernes temaer i den såkaldte sædelighedsfejde. Samtidig udforskede Herman Bang realismens muligheder i sin impressionistiske prosa og fornyede journalistikken.

I 1890'erne samlede bl.a. Sophus Claussen, Viggo Stuckenberg og Helge Rode sig omkring tidsskriftet Taarnet, anført af den unge Johannes Jørgensen, der under indtryk af fransk symbolisme formulerede det sjælelige gennembruds program. Vitalisme - dyrkelse af livskraften - erstattede tidligere tiders kristne forestillinger, og det moderne storbyliv reflekteredes i dekadencelitteraturen.

Annonce

Mange kvindelige forfattere debuterede i kølvandet af det moderne gennembrud og føjede kvindelige erfaringer til, f.eks. Agnes Henningsen og Karin Michaëlis. Den danske provins fik sin særlige stemme i litteraturen med det folkelige gennembrud omkring år 1900. Jeppe Aakjær, Marie Bregendahl og Johan Skjoldborg skildrede landarbejderes og bønders liv, mens Thøger Larsens vitalistiske naturlyrik giver udtryk for elementære livskræfter. Martin Andersen Nexø og Johannes V. Jensen, som begge begyndte i dekadencen, ændrede kurs, den første med skildringer af land- og byproletariatets vilkår og socialistiske utopier, den anden med himmerlandshistorier, myter og en romanserie om menneskets udviklingshistorie. Johannes V. Jensens fornyelse af det digteriske sprog fik betydning langt frem i 1900-tallet.

Bindets forfattere er Lise Busk-Jensen, Henrik Wivel, Johannes Nørregaard Frandsen, Anne Birgitte Richard, Knud Bjarne Gjesing og Lars Handesten.

Begynd med afsnittet 1870-1920 eller vælg i kapiteloversigten herunder. Du kan bladre i værket ved hjælp af knapperne forrige og næste i hvert afsnit.

1870-1920
De store forandringers tid
Den frie tanke - Brandes' program
Realisme og impressionisme
Industrialisering og urbanisering
Opbrud i kønsrollerne
Forfatnings- og arbejdskampe
Pressen og litteraturen
1860'ernes debat om tro og viden
Det moderne gennembruds litteratur og samfundskritik
Sædelighedsfejden
Brandes' kursændring
Det moderne sjæleliv under lup
Symbolisme
Muld og maskiner
Naturalismen - J. P. Jacobsen
Darwinstudier og ungdomsdigtning
Verden set fra et hjørne af hegnet - Mogens
Ordmaleren
At være til på sin egen måde - Fru Marie Grubbe
Niels Lyhne
Havets sanger - Holger Drachmann
Maler og digter
Den realistiske og naturalistiske kunstnerbevægelse på Skagen
En Overkomplet
En fornyer af dansk lyrik
Angreb på det moderne liv og brødrene Brandes
Storbyromantik - Forskrevet -
Lænket til virkeligheden - Vilhelm Topsøe
Journalist og digter
Litteraturens politisering
Folkelig naturalisme - Sophus Schandorph
Ud i Terrainet
Idealistisk naturalisme - Karl Gjellerup
Hjem til klassikerne
Den virkeliggjorte realisme - Edvard Brandes
Kønnet frigøres
Frie og lige køn - Erik Skram
Dobbeltmoralen på scenen - Edvard Brandes og Otto Benzon
Kvindernes moderne gennembrud
Uden udvej - Olivia Levison
Reformér kvinderne
Kvindelighedens indre modsætninger - Adda Ravnkilde
At skrive sig ud af det
Kvindelig naturalisme - Amalie Skram
Splittede kvinder - ægteskabsromanerne
Naturalismens bondefortælling - Hellemyrsfolket
Det syge køn
Kvindelighedens dunkle ubevidste - Erna Juel-Hansen
Den selverhvervende heltinde
Litterære livsmanualer
Skolelærerlitteraturen
Familielitteraturen
Storbyen, det moderne livs scene - Herman Bang
Personligheden som driftskapital
Journalistikken som udvej
Fremtidens sønner - Haabløse Slægter
Teaterdrømmen
Excentriske og stille eksistenser - novellerne
Den impressionistiske stil
Storbyliv - Stuk
Tab og erindring - Tine og Ludvigsbakke
På farten
Himmelflugt - Henrik Pontoppidan
Vandringsmanden
En uforløst teolog
Folkelighed på vrangen - novellerne
Provisorieprovokationen
Byen kalder
Afsked med utopien - Det forjættede Land
Sprogets vindue mod verden
Den kamp om penge, børn og kærtegn, der benævnes familie
Sindets landskaber - Lykke-Per
Frihedens illusion - De Dødes Rige
Føljetonister og teaterskræddere
Den afslørede eros - Peter Nansen
Teaterliv - Gustav Esmann
Hjemmets scene - Emma Gad
Det sjælelige gennembrud - dekadence, idealisme og vitalisme i 1890'ernes kultur
Georg Brandes' aristokratiske radikalisme
Harald Høffdings demokratiske radikalisme
Nietzsche som pejlemærke
Dekadencen
Tidsskriftet Taarnet
Luksus
Nerveadelen
Moderne skønhedsformer - Valdemar Vedel
Den ny middelalder
Vitalisme og ny-hellenisme
Det maskuline selvbillede
Idealisme, selvudvikling og forvandling
Kredsen omkring Taarnet
Sømand af verden - Johannes Jørgensen
Ungdomsromaner
Den lyriske bekendelse
Omvendelsens psykologi - Mit Livs Legende
Hagiografen
Den rejsende
Følelseslaboratoriet - Ingeborg og Viggo Stuckenberg
Ægteskabelig og litterær dialog
Flyvende Sommer og Sne
Hjemfalden til straf - Viggo Stuckenbergs romaner
Maskulinitetens dobbelthed
Erotikeren - Sophus Claussen
Splittet mellem to kvindetyper - halvfemserromanerne
Den poetiske omvendelse
Fra krop til ånd
Heroisk vitalisme
Skabelsesunderet
Soldyrkeren - Sophus Michaëlis
Synet som sans
Romaneksperiment - Æbelø
Gralsridderen - Thor Lange
Luftånden - Helge Rode
Styrkeprøven
Sjælens sange
Kulturkamp og livsanskuelse
Indfældet i naturens orden - Ludvig Holstein
På ekskursion i naturen
Troen på det groende
Halvfemserprosaister
Lidelsesikonet - Ernesto Dalgas
Faderopgøret
Lidelsens Vej og Dommedags Bog
Dekadent barbari - Johannes Holbek
Det brølende mørke - Knud Hjortø
Syner
Kraftens fortætning og opløsning
Rædselsrealisten - Jakob Hansen
Dekadence og dekadencekritik
Dekadencedigtningens kulmination
Groteske realister
Rejsende iagttager - Karl Larsen
Forskrivelsen
Studiet af menneskers jargon
Den forrykte - Gustav Wied
En højere lirekasse - Wieds dramatik
Degenerationstemaer - Wieds romaner
Litterære eksperimenter - Harald Kidde
Omvendte fortællinger
Livsødelæggende bindinger - Vejleromanerne
De ringe mennesker og de øde øer - Helten
Dødshymne for den europæiske kultur - Jærnet
Mellem naturalisme og kristendom - Jakob Knudsen
Teologiske knaldromaner
Gennembrud med Den gamle Præst
Meningsløshedens problem - Gjæring - Afklaring
Opløste kompositioner
Hinsides Provinsen - Nye kvindestemmer
Kvinden i historien - Thit Jensen
Det tyvende århundredes kvinde - nutidsromaner
Den historiske raptus - Stygge Krumpen
Det frivillige hellige moderskab
Det store frisind - Agnes Henningsen
Kærlighed uden garantier
Den moderne uorden
Kærlighedens Aarstider
Erindringerne
Gammeldags kærlighed - Ingeborg Vollquartz
Pligtens nødvendighed
Kvindernes hellige sag - Gyrithe Lemche
En families forfald - Edwardsgave
Maskeret selvbiografi - Tempeltjenere
Livsdrift og moral
Frihed og fantasi - Karin Michaëlis
Løgn og digtning - Træet paa godt og ondt
Børn og kvinder
Det flerstemmige jeg - Den farlige Alder
Freden, barnet og humanismen
Det folkelige gennembrud
Fornyelsen af den folkelige sang
Husmændenes digter - Johan Skjoldborg
Læreren Skjoldborg
Et forfatterskab tager form - Slid
Du Husmand
Gyldholm
Min hakke, min Skovl og min Spade
Rugens sanger - Jeppe Aakjær
Jylland - sted og stolthed
Ungkarl Jeppe Jensen i Fly
Regnebrættet
Social indignation - Vredens Børn
Vadmelsfolk og andre fortællinger
Rugens Sange
Vitalisme og religiøsitet
Hyrden og bonden
Den Aakjær'ske mytologi
Den lille hyrdedrengs vandring mod den store socialistiske moder - Martin Andersen Nexø
Samfundet og den enkelte
Barnets vilkår - et grundmotiv i forfatterskabet
Opvækstens kildevæld
Ungdom, Askov, Grundtvig og fru Molbech
Mellem dekadence og sociale erfaringer
Pelle Erobreren
Ditte Menneskebarn
Kommunismens pennefører
Danmark set gennem en hengemt egn - Marie Bregendahl
De stivnede følelsers tragedie - Hendrik i Bakken
Fra periferi til midte
Smertens år - En Dødsnat
Livserfaringer
Sødalen og dens mennesker
Andelskultur og ægteskab - Holger Hauge og hans Hustru
Hyldest til livskraften - Thøger Larsen
Den danske sommer
Livet i en central udkant
Hedenske hymner
Det suser svalt - fædrelandssangens fornyer
Jeg bekender mig til virkeligheden - Johannes V. Jensen
Et forfatterskab i forvandling
Selvrefleksioner - de tidlige romaner
Det tabte himmerland - Himmerlandshistorier
Vi vinder rummet ind - noveller
Poetisk og polemisk journalist - Den gotiske Renaissance
Dødens triumf - Kongens Fald
Den nye verden
Digte 1906
En digter bliver skjald
En moderne skabelsesberetning - Den lange Rejse
Livsanskuelse - naturhistorie og myter
Litteratur om litteraturen 1870-1920

Dansk litteraturs historie - Bind 1 9788702041828_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 2 9788702041835_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 3 9788702041842_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 4 9788702014341_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 5 9788702041866_fs.jpg