Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Dansk litteraturs historie 2

Dansk litteraturs historie - Bind 2.

Dansk litteraturs historie - Bind 2.

Bind 2 af Dansk litteraturs historie handler om romantikken - den skelsættende periode mellem 1800 og 1870, hvor litteraturen bliver den kristen-borgerlige kulturs omdrejningspunkt og det vigtigste medium for både individets dannelse og udviklingen af en national identitet. Dermed får litteraturen en hidtil uset central rolle, og digteren dyrkes som den, der kan opnå en særlig indsigt i de åndelige love, som al udvikling er bestemt af, og i tilværelsens store sammenhænge.

Er romantikken således et storstilet forsøg på at anskue verden som en helhed, så forgrener dens vigtige forfatterskaber sig dog ud i mange retninger fra den unge Adam Oehlenschlägers universalromatik til den modne Ingemanns nationalromantik og salmer, fra Schack Staffeldts splittelseserfaringer til N.F.S. Grundtvigs helhedsvisioner, fra Thomasine Gyllembourgs og Poul Martin Møllers poetiske realisme til St. St. Blichers pessimistiske realisme, fra Johan Ludvig Heibergs insisteren på formens forrang til H.C. Andersens gentagne overskridelse af genrerne.

I centrum af denne litteratur står forestillingen om personlighedens dannelse i samspil med samfundet, helt fra Oehlenschlägers eventyrdrama Alladin til M.A. Goldschmidts og Hans Egede Schacks dannelsesromaner. Men helhedsopfattelsen af både verden og individ er bestandig anfægtet. Det ofte konfliktfyldte forhold mellem bevidsthed og kærlighed udfoldes på vidt forskellig måde i Søren Kierkegaards indgående studier af intellektets dæmoner og i Christian Winthers og Emil Aarestrups skildringer af sanselighedens flertydighed.

Annonce

Bind 2 rummer en grundig præsentation af romantikkens filosofiske grundlag, og fremstillingen af periodens forfattere ses på baggrund af et stadig mindre Danmark, ramt af statsbankerot, flere krige og tab af Norge og Sønderjylland.

Bindets forfattere er Sune Auken, Knud Michelsen, Marie-Louise Svane, Isak Winkel Holm og Klaus P. Mortensen.

Begynd med afsnittet 1800-1870 eller vælg i kapiteloversigten herunder. Du kan bladre i værket ved hjælp af knapperne forrige og næste i hvert afsnit.

1800-1870
Romantikken - epokalt set
Romantisk filosofi - Kant, Fichte, Schelling
Lynildsmanden - Henrich Steffens
Inspirationen fra Steffens
Det totale kunstværk - universalromantik
Tysk og dansk romantik
Kunst som forædling - Schillers æstetik og Oehlenschläger
Napoleonskrigene og Danmark
Den borgerlige enhedskultur
Nationalromantik
Tylvtefejden
Romantik og kristendom
Ånden i naturen - H.C. Ørsted
Hegel og Heibergskolen
Dannelse og dannelsesroman
Det ubevidste og ny europæisk inspiration
Howitzfejden
Den første, forsinkede romantiker - Schack Staffeldt
Digte 1804 og Nye Digte
Den guddommelige digter
Den lidende digter
Romantikkens gennembrud - Adam Oehlenschläger
Øhlenslæger bliver til Oehlenschläger
Dansk litteraturs arvesølv - Digte 1803
Poesi, fantasi, harmoni - Et Sanct Hansaften-Spil
En appelsin i turbanen - Aladdin
Naturfølelsen - Langelands-Reise og Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur
Nordiske Digte 1807
Striden mellem hedenskab og kristendom - Hakon Jarl hin Rige og Palnatoke
Følelser under pres - kærlighedstragedierne Axel og Valborg, Hagbarth og Signe
Kønnets tragik - Yrsa
De interessante heltinder - Dina og Gudrun
En anfægtet romantiker - Carsten Hauch
Naturens skjulte herlighed
Dansk litteraturs første ingeniørroman
Magtens skikkelser og historiens drama
Fra mælkevejens yderste rundkreds - Hauchs lyrik
Skyhimlens digter - B.S. Ingemann
Jomfrudrengen
De sorte riddere og andre blindgyder
Afdæmoniseret erotik - eventyrdigtning
Mellem Hoffmann og Poe - fantastiske fortællinger
Det nationalhistoriske romangennembrud
En himmelsk glans på jord - sange og salmer
Ankomst til nutiden. Gudsrigets gesandt
Nordisk mytologi og salmedigtning - N.F.S. Grundtvig
Det romantiske ungdomsforfatterskab
Kristelig vækkelse
Omslaget i 1815 - dyrkelsen af det danske
Grundtvigs symbolverden
Årene i studerekammeret
Nyaars-Morgen
Den mageløse opdagelse - Kirkens Gienmæle og censurdommen
Nordisk mytologi endnu en gang
Grundtvigs salmer
Højskoletanker
Kirkefaderen, landsfaderen, salmedigteren
Poesien som livsfilosofi - F.C. Sibbern
Sibberns brevroman - kimen til den danske dannelsesroman
Biedermeier
Poetisk realisme
Det interessante
Biedermeierkultur og biedermeierkunst
Den nye æstetiske debat og det nye teater
Kritikkens nye magthaver - Johan Ludvig Heiberg
Inspirationen fra Frankrig og Tyskland
Vaudevillerne
Flyveposten og opgøret med Oehlenschläger
Elverhøi og Heibergskolen
Filosofisk digtekunst - Nye Digte
Angreb og svar på tiltale

Dansk litteraturs historie - Bind 1 9788702041828_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 2 9788702041835_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 3 9788702041842_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 4 9788702014341_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 5 9788702041866_fs.jpg