Dansk litteraturs historie

Dansk litteraturs historie - Bind 1 9788702041828_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 2 9788702041835_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 3 9788702041842_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 4 9788702014341_fs.jpgDansk litteraturs historie - bind 5 9788702041866_fs.jpg

Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den. Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde, så den interesserede læser kan danne sig et overblik, blive oplyst om vigtige forfatterskabers udvikling, få indsigt i litteraturens hovedværker og se den indsat i en både historisk og kulturhistorisk ramme, der peger ud over det lokale. Den danske litteratur sættes derfor ind i en europæisk og – for nyere perioders vedkommende – international sammenhæng, som tydeliggør, hvordan dansk litteratur til stadighed har udfoldet sig i et samspil med andre litteraturer og kulturstrømninger.

Dansk litteraturs historie søger at tegne litteraturhistoriens lange stræk og finere forgreninger ved at lade sætte det enkelte værk og det enkelte forfatterskab i forbindelse ikke blot med andre samtidige værker og forfatterskaber, men også de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som betinger litteraturens former og temaer. Fremstillingens grundprincip er eksemplarisk: at fremlægge den konkrete tekst, som i sin egenart samtidig peger ud mod det typiske og generelle, fx som repræsentant for en genre, en stil, en livsopfattelse. Udvælgelsen af værker og forfatterskaber er så bred, at også andre end de mest fremherskende af samtidens udtryk behandles.

I en litteraturhistorie er det perioden, der er hovedpersonen, i højere grad end de enkelte forfatterskaber. De fremstilles dog som hovedregel samlet for overskuelighedens skyld, og fordi et forfatterskabs udvikling ofte er med til at tegne periodens profil.

Klaus P. Mortensen og May Schack

--------------

Dansk litteraturs historie, bd. 1-5, udkom som trykt værk på Gyldendal 2006-2009. Værkets hovedredaktører er Klaus P. Mortensen og May Schack.

Dansk litteraturs historie 3
1870-1920
Naturalismen - J. P. Jacobsen
Havets sanger - Holger Drachmann
Lænket til virkeligheden - Vilhelm Topsøe
Litteraturens politisering
Kønnet frigøres
Kvindernes moderne gennembrud
Litterære livsmanualer
Storbyen, det moderne livs scene - Herman Bang
Himmelflugt - Henrik Pontoppidan
Føljetonister og teaterskræddere
Det sjælelige gennembrud - dekadence, idealisme og vitalisme i 1890'ernes kultur
Kredsen omkring Taarnet
Sømand af verden - Johannes Jørgensen
Følelseslaboratoriet - Ingeborg og Viggo Stuckenberg
Erotikeren - Sophus Claussen
Soldyrkeren - Sophus Michaëlis
Gralsridderen - Thor Lange
Luftånden - Helge Rode
Indfældet i naturens orden - Ludvig Holstein
Halvfemserprosaister
Groteske realister
Litterære eksperimenter - Harald Kidde
Mellem naturalisme og kristendom - Jakob Knudsen
Hinsides Provinsen - Nye kvindestemmer
Kvinden i historien - Thit Jensen
Det store frisind - Agnes Henningsen
Gammeldags kærlighed - Ingeborg Vollquartz
Kvindernes hellige sag - Gyrithe Lemche
Frihed og fantasi - Karin Michaëlis
Det folkelige gennembrud
Husmændenes digter - Johan Skjoldborg
Rugens sanger - Jeppe Aakjær
Den lille hyrdedrengs vandring mod den store socialistiske moder - Martin Andersen Nexø
Danmark set gennem en hengemt egn - Marie Bregendahl
Hyldest til livskraften - Thøger Larsen
Jeg bekender mig til virkeligheden - Johannes V. Jensen
Litteratur om litteraturen 1870-1920
Dansk litteraturs historie 4
1920-1960
1920'ernes livsanskuelsesdebat
Krigen og den ny kunst
Fartens og forvirringens skønhed - Emil Bønnelycke
Sjælen og storbyen - Tom Kristensen
Lyrisk ekspressionisme
Udblik til kosmos - Albert Dam
Slægten som pejlemærke - Jacob Paludan
Ekspressionisme og moderne teaterkritik - Svend Borberg
Gladest ved det kendte - teatret i 1920'erne
Surrealistiske tendenser
Orientering mod det subjektive
Den lunefulde Eros - Jørgen-Frantz Jacobsen
Kollektivromanen og dens forfattere
Hymner, humor og harmsang - William Heinesen
Multikunstner og folkekær avantgardist - Robert Storm Petersen
Vagabonderne
Myter og masker - Karen Blixen/Isak Dinesen
O, ungdom!
Fra de stummes lejr
Praktisk radikalisme - Poul Henningsen
Underholdning og holdning - revyen
En borgerlig provokatør - Soya
Kristendommens drama - Kaj Munk
Teatret bliver moderne - Kjeld Abell
Det ny massemedie - radioteater og hørespil
Litteraturen under besættelsen
Nazisme og kulturel kollaboration
Unge kunstneres klub
Et kys af år - Morten Nielsen
Soldat eller menneske - Halfdan Rasmussen
Barndommens stenede, undrende land - Tove Ditlevsen
Skolen og det hvide bjerg - Sonja Hauberg
Det underforståedes magt - Piet Hein
Efterkrig
Kulturkrise og kætteri
Tingenes sagte og svævende stemmer - Paul la Cour
Bekymrethed og ubekymrethed
Katastrofe og forvandling - Ole Sarvig
Poesi og eksistens - Ole Wivel
Det sakrale provisorium - Thorkild Bjørnvig
Det grønne mørke - Frank Jæger
Gammellivet og moderniteten - Martin A. Hansen
Kentauren og klovnen - H. C. Branners efterkrigsværker
Konkretion og myte i prosaen
Politik og moral
Litteratur om litteraturen 1920-1960