Dansk Pattedyratlas

Dansk Pattedyratlas forside.jpg

Dansk Pattedyratlas er den første samlede beskrivelse af udbredelsen af de danske pattedyr. Det rummer opdaterede udbredelseskort for de fleste af de 88 danske arter. For hver art er der fyldige afsnit om levevis og levesteder samt om trusler og forvaltning.

Desuden indeholder Dansk Pattedyratlas afsnit om pattedyrenes indvandring efter istiden, om deres artsrigdom i de forskellige landsdele, om pattedyrene på de danske øer og om den lovgivning, der bestemmer forvaltningen af pattedyrene.

Dansk Pattedyratlas er rigt illustreret med fotos af dyrene til lands, til vands og i luften samt af deres levesteder.

Dansk Pattedyratlas er redigeret af Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen og udkom som trykt værk i 2007. En oversigt over værkets forfattere findes her.