Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hjalmar Clausen

Oprindelig forfatter CThom

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Hjalmar Clausen, 29.8.1905-20.11.1983, agronom. Hjalmar Clausen tog realeksamen i Viborg 1921 og arbejdede derefter ved praktisk landbrug inden han tog på Den kongelige veterinær- og landbohøjskole hvorfra han dimitteredes som landbrugskandidat 1928. Efter en kortere ansættelse ved Landøkonomisk forsøgslaboratorium fortsatte Hjalmar Clausen sine studier i Tyskland ved universitetet i Göttingen hvor han 1931 erhvervede den filosofiske doktorgrad. Derefter vendte han tilbage til Landøkonomisk forsøgslaboratorium hvor han efter en kortere periode som fællesdommer for de lokale svineforsøgsstationer blev udnævnt til forsøgsleder for de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre i 1934.

1952 udnævntes han til professor i husdyrbrug (svin og heste) ved landbohøjskolen hvor han efterfulgte Johs. Jespersen, og overtog samtidig stillingen som forstander for forsøgslaboratoriets afdeling for forsøg med svin og heste. Indtil sin afgang 1972 bestred han derefter begge stillinger. I perioden som forsøgsleder var Hjalmar Clausen lige efter krigen en drivende kraft bag oprettelsen af de faste afkoms-prøvestationer for svin hvis indretning og drift optog en betydelig del af hans tid. I denne periode stod han i øvrigt for gennemførelsen af sammenlignende forsøg med svin af dansk landrace og sortbrogede svin og gjorde sig internationalt kendt ved forsøgene med fortrængningskrydsning mellem vildsvin og dansk landrace.

Under Hjalmar Clausens dynamiske ledelse gennemførte afdelingen på forsøgslaboratoriet 1952-1972 en række praktisk-videnskabelige undersøgelser på næsten alle områder af betydning for svineproduktionen. Blandt de opgaver som havde hans særlige interesse kan nævnes undersøgelser over virkningen af antibiotika, over fodermidlers indflydelse på svinenes slagtekvalitet samt udvikling af metoder til ensartet bedømmelse af slagtekvaliteten. En stor del af disse undersøgelser gennemførtes i nært samarbejde med de danske svineslagterier, og det lykkedes gennem årene at opbygge et solidt tillidsforhold mellem forsøgsvirksomheden og det praktiske landbrug.

Annonce

Som medlem af landbrugets samråd for forskning og forsøg (1962-72), nordisk kontaktorgan for jordbrugsforskning samt forskningens fællesudvalg (1965-72) deltog Hjalmar Clausen endvidere i udformningen af den mere overordnede forskningspolitik, herunder oprettelsen af de statslige forskningsråd. Han deltog også aktivt i det internordiske forskningssamarbejde og tog initiativ til flere fællesnordiske forskningsprojekter. Hjalmar Clausen var samtidig en samvittighedsfuld og inspirerende underviser som evnede at stimulere til selvstændigt arbejde, og det er karakteristisk at et stort antal af hans nære medarbejdere har erhvervet den jordbrugsvidenskabelige doktorgrad. Udover en lang række forsøgsberetninger har Hjalmar Clausen været forfatter eller medforfatter til flere lærebøger om svineavl og -fodring. Han har desuden skrevet en række artikler i udenlandske fagtidsskrifter og internationale beretninger om de opnåede forsøgsresultater.

Gennem forskningsarbejdet knyttede Hjalmar Clausen et stort antal internationale kontakter og fik bl.a. en fremtrædende placering inden for den europæiske husdyrbrugsorganisation. Han blev æresmedlem af Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, Stockholm, 1961, og blev endvidere i årenes løb medlem og æresmedlem af flere udenlandske videnskabelige akademier og selskaber, ligesom han har modtaget flere udenlandske æresbevisninger som anerkendelse af de opnåede resultater inden for dansk svineavl. I hjemlig sammenhæng blev Hjalmar Clausen i kraft af sin placering medlem af en lang række faglige råd og udvalg. Han blev medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1955 og deltog aktivt i ledelsen af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab hvor han blev medlem af bestyrelsesrådet 1953 og af selskabets præsidium 1966-1975.

Familie

Hjalmar Clausen blev født i Århus (Vor Frue), død i Holte (Ny Holte sogn), begravet Søllerød kirkegård. Forældre: lærer, cand.mag., senere rektor ved Horsens statsskole Claus Peder Clausen (1874-1948) og Christiane Amalie Nicoline Olsen (1875-1966). Gift 11.5.1933 i Brahetrolleborg slotskirke med Else Ruth Alstrøm, født 3.2.1902 i Fåborg, datter af boghandler Frands Carl Alstrøm (1875-1942) og Fanny Schönemann (1872-1938).

Udnævnelser

R. 1958. R.1 1967. K. 1976.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Festskrift til Hjalmar Clausen, 1975 324-27. - Jyllandsposten 28.8.1975. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Carl Thomsen: Hjalmar Clausen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 16. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288446