Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Knud Grue-Sørensen

Oprindelig forfatter MNie
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Knud Grue-Sørensen, 21.1.1904-31.10.1992, professor i pædagogik. Født i Sønderby, Hee sg. G. blev student fra Ribe katedralskole 1922, studerede derefter 1922-23 litteratur og filosofi ved Kbh.s univ., men brød af 1925 hvorefter han ansattes som lærer ved Kbh.s skolevæsen. 1932 tog han magisterkonferens i filosofi med pædagogisk filosofi som specialeområde. 1941-45 var han ansat ved skolepsykologisk kontor i Kbh. 1949 opholdt G. sig i USA som Unescostipendiat og 1950 forsvarede han ved Kbh.s univ. sin afhandling Studier over refleksivitet for den filosofiske doktorgrad. G. var fra 1955-74 professor i pædagogik sst., et embede han blev kaldet til da lærerstolen oprettedes 1955. 1956-75 var G. medlem af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut. Ved siden af sine hovedansættelser har han i længere perioder undervist i pædagogik ved N. Zahles lærerseminarium, ved cand.psych.studiet ved Kbh.s univ., ved den pædagogiske prøve for vordende gymnasielærere samt 1-års kurser på Danmarks lærerhøjskole. 1972 promoveredes han til æresdoktor ved Tronheims universitet. Som universitetets professor i pædagogik grundlagde G. 1956 studiet til magisterkonferens i pædagogik, og 1976 oprettede han Institut for teoretisk pædagogik, i 1979 sammenlagt med Institut for anvendt universitetspædagogik, en institution han forholdt sig stærkt kritisk over for i den form den fik ved dens oprettelse i 1970. G.s forfatterskab er omfattende og varieret, spændende fra kronikker og anmeldelser i dagblade til vægtige indlæg i pædagogiske fagtidsskrifter. Hans skrifter udmærker sig ved stringent filosofisk analyse af pædagogiske og alment kulturelle forhold, og de er karakteristiske ved deres klare, elegante – undertiden også polemiske og provokerende – argumentation og stil. Blandt pædagoger er G. bedst kendt for det fornemme trebindsværk Opdragelsens historie der er kommet i oplag efter oplag; men også mange andre skrifter fra G.s hånd har sat sit præg på dansk pædagogisk tænkning, undervisning og debat: Jan Amos Comenius, 1961, Pædagogik mellem videnskab og filosofi (artikelsamling), 1965, Kritiske betragtninger over universitetspædagogik, 1970, Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber, 1974, Pedagogisk perspektiv (artikelsamling udg. i Norge), 1974. G. er medredaktør af Leksikon for opdragere, 1953, og Pædagogikkens hvem hvad hvor, 1978. Desuden er han forfatter til adskillige af artiklerne i disse opslagsværker. – Samlet kan det om G.s forfattervirksomhed siges at den er "det markanteste danske forsøg på at gribe pædagogiske problemer an ud fra en filosofisk synsvinkel" (Sv. E. Nordenbo). G.s to rent filosofiske arbejder Vor Tids Moralskepticisme, 1937 og disputatsen er mindre kendte i pædagogiske kredse; men de danner, som påvist af Sv. E. Nordenbo, grundlag for forståelsen af den indre sammenhæng i G.s forfattervirksomhed som pædagog: Hans ofte fremførte skepsis overfor altomfattende pædagogiske teorier der gør opdrageren almægtig, hans insisteren på at den enkelte persons dannelse til syvende og sidst er et personligt anliggende der ikke kan berettige til urealistisk pædagogisk optimisme.

Familie

Forældre: gårdejer, landbrugskonsulent Niels Madsen Sørensen (1873-1963) og Mette Kirstine Ebbesdatter Grue (1877-1970). Gift 1. gang 10.10.1928 i Kbh. med Frieda Leick, født 28.1.1903 i Christiansfeld, død 18.8.1979 i Helsingør, d. af stationsforstander Wilhelm Christian L. og Maria Schütze; ægteskabetopløst 1952. Gift 2. gang 31.1.1977 på Frbg. (b.v., gift 1956 u.v.) med lektor i klinisk psykologi Tove Møller-Holst, født 8.1.1907 i Kbh., død 6.7.1977 i Tisvilde, (gift 1. gang 26.12.1933 med læge Arvid Oswald Brinch, født 1907; ægteskabet opløst 1943), d. af civilingeniør Kristen M.-H. (1870-1936) og Meta Elisabeth Møller (1882-1940). – Bror til Svend G.S.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen, 1954. Foto.

Annonce

Bibliografi

Sven Erik Nordenbo i Dansk filosofi og psykologi 1926-76 II, 1977 77-106 (m. bibliografi).

Referér til denne tekst ved at skrive:
Mogens Nielsen: Knud Grue-Sørensen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 19. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290227