Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Johann Friedrich Oest

Oprindelig forfatter BjKorn
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johann Friedrich Oest, 10.12.1755-14.1.1815, pædagog. Født i Neukirchen, Angel, død på Bernstorffsminde, begravet i Brahetrolleborg. O. blev student 1773, privat dimitteret af sin far. I Kbh. synes han at have spredt sine kræfter ved studier i en række forskellige fag. Hans hovedstudium var officielt teologi, men han nåede aldrig at tage attestats. 1779-86 var han huslærer på Damp i Holsten, og kom her dybt ind i teoretisk og praktisk pædagogisk arbejde idet han bl.a. trådte i forbindelse med J. B. Basedow og J. H. Campe. 1788 blev han huslærer på Brahetrolleborg, men efter sit giftermål 1793 drog han til Glücksborg som lærer ved et af hans hustru oprettet undervisningsinstitut for piger. Ludvig Reventlow havde imidlertid fattet en så varm interesse for O. at han skaffede ham offentlig understøttelse til at foretage en studierejse til Tyskland, og udnævnte ham derefter 1795 til førstelærer ved det nystiftede seminarium Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg. I tyve år virkede O. på denne post og bidrog i høj grad til at give stiftelsen dens ejendommelige præg. Samtiden priste O. højt som en sjælden lærer der både sad inde med stor viden og forstod at meddele den til sine elever i en klar, tiltrækkende form. Hans kundskaber synes vel at have været noget spredte, men samlede sig mest om naturfagene, navnlig botanik og havevæsen. For øvrigt lagde han megen vægt på sine elevers formelle dannelse, mindre på grundig kundskabstilegnelse som han var tilbøjelig til at undervurdere som "Examensprunk". Religiøst var han som rationalist af den følelsesbetonede, dogmefri retning en typisk repræsentant for den Reventlowske kreds, og i national henseende tilhørte han overvejende den tyske kultur. Ved sin varmhjertede, umiddelbare, poetisk anlagte personlighed forstod han at gøre et dybt indtryk både på ældre og yngre. Efter Reventlows død 1801 var O. i forbindelse med Peter Villaume enkegrevinde Sybilla en værdifuld støtte i bestyrelsen af skolevæsenet på Brahetrolleborg, og for de Reventlowske børn var han næsten som en far. O. udgav Nachricht von einer Erziehungs-Anstalt in Bernstorfsminde, 1802 og især afhandlingen Ueber Eintheilung der Schulen in Classen (i C. J. R. Christiani: Beiträge zur Veredlung der Menschheit I, 1796).

Familie

Forældre: sognepræst, senere provst Nikolaus O. (1719-98) og Christina Sophia Petersen (1714-78). Gift 1793 med Dorothea Maria Petersen, født 1761, død 26.11.1843 på Bernstorffsminde, d. af hofråd, stadssekretær i Rendsborg, Johann P. (død 1772) og Maria Johanne Stolle (1728-1810).

Ikonografi

Mindesten på Brahetrolleborg kgd.

Annonce

Bibliografi

Selvbiografi i J. D. T. Manthey: Biogr. efterretn. om riddere, 1818 120f. – Dansk lit.-tid., 1815 172-76. B. H. Knap: Tale ved J. F. O.s jordefærd, 1815. N. Rasmussen Søkilde: De Reventlowske skoler, 1883 67f 73-80. Joakim Larsen: Bidrag til den da. folkeskoles hist. 1784-1818, 1893 89f 96-98. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé II, 1896; IX, 1922. Kirkehist. saml. 4.r.VI, 1899-1901 45 608-14. Gemt og glemt, udg. L. Bobé og C. Dumreicher I, 1915 2. afsnit 57 59 130.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bjørn Kornerup: Johann Friedrich Oest i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=295239