Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Peter Knudsen

Oprindelig forfatter AsHolm
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Peter Knudsen, Niels Peter Laurits Knudsen, 31.7.1904-20.10.1969, forstander, døvepædagog. Født i Kbh, død i Fredericia, begravet sst. (Trin. kgd.). Efter realeksamen tog K. 1925 lærereksamen fra Odense seminarium, var en kort tid ansat ved Nyborg komm. skolevæsen, blev 1927 tilknyttet Statens kostskole for døve sst., fra 1938 som overlærer. Nogle år var han tillige lærer ved Nyborg statsfængsel. K. var afholdt og respekteret af både kolleger, elever og indsatte, og for døveskolens drenge stiftede han en FDF-kreds som han ledede til 1944. K. blev 1931 lægeaut. talelærer. 1955 blev han konstitueret, 1956 udnævnt, forstander for Statens kostskole for døve i Fredericia. Her arbejdede han for en tiltrængt modernisering af skolen og senere for oprettelsen af en helt ny skole uden for byen; denne tanke blev dog først realiseret efter hans død.

K.s interesse for faget og lærerstanden bevirkede, at han blev medlem af bestyrelsen for Danmarks døvelærerforening 1937 (formand 1943–66); endvidere var han fra 1943 formand for Fællesrådet for lærerforeninger ved statens skoler for blinde, døve, talelidende og tunghøre og medlem af særforsorgens kommissioner for samme. Ved sin personlighed, saglighed og forhandlingsevne bidrog han i høj grad til gennemførelsen af vigtige reformer inden for særforsorgsgrenene, især en grundigere specialuddannelse af forsorgens lærere og en forbedring af disses arbejdsvilkår. – K. tog også aktiv del i det nordiske samarbejde, især ved forberedelserne til de nordiske særforsorgskongresser. Han var en velset foredragsholder både ved disse og i doveforeningerne; i mange år var han bestyrelsesmedlem af Effata (Foreningen til gavn for voksne døve), beherskede de døves tegnsprog og var ved flere lejligheder prædikant ved døvegudstjenester. – K.s sociale og politiske interesser førte ham ind i et udstrakt foreningsarbejde, og han beklædte talrige tillidsposter. 1943–56 var han socialdemokratisk medlem af Nyborg byråd, fra 1946 medlem af bestyrelsen for Danske statsembeds-mænds samråd; 1946–56 var han medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen af sociale udvalg i Danmark, i samme periode formand for Fyns stifts børneværnsforening og Svendborg amts skoleråd. Fra 1958 var ham medlem af Fredericia byråd og Vejle amts skoleråd, og fra 1959 børnesagkyndig meddommer ved vestre landsret. Desuden var han formand for bestyrelsen for Bønstrupgård, Vamdrup, en selvejende institution hvor voksne døve mænd beskæftigedes ved land- og havebrug.

Familie

Forældre: Ane Elisabeth K. (1879–1960). Gift 1. gang 25.10.1929 med lærer Martha Larsen, født 14.6.1904 i Pebertved ved Kerteminde, død 13.3.1947, d. af husmand Jørgen L. (1852–1925) og Mette L. (1863–1911). Gift 2. gang 5.1.1949 med sygeplejerske Anna Marie Jensen, født 13.8.1911 i Skalbjerg, d. af husmand Niels Peter J. (1879–1964) og Jensine J. (1883–1958).

Annonce

Ikonografi

Foto.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Asger Holm: Peter Knudsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292736