Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Povl Heiberg

Oprindelig forfatter LSF
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Povl Heiberg, 27.7.1868-12.5.1963, læge. Født i Sorø, død i Holbæk, begravet Hørsholm kgd. H. blev student 1886 fra Sorø og tog 1893 medicinsk embedseksamen. Efter nogle års hospitalsuddannelse bl.a. på Skt. Hans hospital studerede han 1896–97 nervesygdomme og bakteriologi i Paris og fortsatte efter hjemkomsten sin hospitalsuddannelse samtidig med at han fra 1898 praktiserede i Kbh. 1906–21 var han kredslæge (fra 1921–38 sanitetslæge) under Kbh.s kommunes sundhedskommission, og 1912–39 var han vicestadslæge i Kbh. – Allerede i sin skoletid blev H. under indflydelse af adjunkt C. J. C. Lauritzen interesseret i sandsynlighedsberegning og fik senere interesse for medicinalstatistik, hvorom en stor del af hans videnskabelige arbejder drejer sig, bl.a. doktordisputatsen fra 1909, Bidrag til Skarlagensfeberens Historie i Danmark i det 19de Aarhundrede. H. har udfoldet en stor litterær virksomhed og offentliggjort over 120 tidsskriftartikler foruden flere bøger og afsnit i bøger. Blandt de tidligere artikler handler mange om kliniske problemer, men senere havde hans arbejder hovedsagelig medicinalstatistiske og hygiejniske emner. Under sin virksomhed som kredslæge i Kbh. var han meget optaget af bolighygiejniske spørgsmål og blev ved omordningen af Kbh.s sundhedsvæsen 1921–38 leder af det sanitære tilsyn med boliger m.m. Han udgav en Hygiejnisk Raadgiver for Boligsøgende, 1908, og virkede for at vække interesse for byplanspørgsmålet. På to andre områder af hygiejnen udførte H. også et stort arbejde, nemlig inden for ernæringshygiejnen og bekæmpelsen af alkoholisme. Sammen med husholdningslærerinden M. V. Bjørum bearbejdede han det materiale af danske husholdningsregnskaber som 1909 og 1916 var indsamlet og udgivet af Statistisk departement, og hans afhandlinger herom giver værdifulde oplysninger om den danske befolknings kost. Han var tilhænger af afholdsbevægelsen og udførte statistiske arbejder om alkoholspørgsmålet på eksakt videnskabeligt grundlag (1927–34 medlem af en komité til undersøgelse af alkoholens indflydelse på dødeligheden), ligesom han udgav Strø-Bemærkninger om Ædruelighedsforholdene, 1930. Han var medstifter af Neurologisk selskab, 1901, medredaktør af Ugeskrift for Læger, 1904–07, og af Maanedsskrift for Sundhedspleje, 1908–14, medlem af bestyrelserne for Selskabet for sundhedsplejen i Danmark, fra 1910, Lægernes enkekasse, fra 1910, Lægeforeningens boliger, 1918–23, Præmieselskabet for plejemødre, 1918–21, Kronprinsesse Louises asyl, 1919–20, og Friboliger for lægeenker, fra 1924.

Familie

Forældre: sognepræst i Vemmelev, provst, senere andenpræst ved Roskilde domk. Gabriel Thomas Skat Rørdam H. (1832–1917) og Johanne Kristiane Muller (1837–1914). Gift 10.6.1902 i Roskilde med Elisabeth Jensen, født 5.4.1876 i Frederikshåb, Grønland, død 5.3.1957, d. af missionær, senere sognepræst i Nors og Tved Peter Christian J. (1841–99) og Ida Nina Elisabeth Knudsen (1846–1919). – Bror til K. A. H.

Ikonografi

Foto.

Annonce

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. okt.1909 164–67. P. H.: Lidt småsnak om de af mine arbejder, hvor materialet er hentet i Kbh., i Bibi. for læger CXXXVII, 1945 321–31 (m. bibliografi). Samme: Spredte erindr, fra en gammel læges liv, 1955 (m. bibliografi). – P. Bonnevie i Ugeskr. for læger CXXVI, 1964 1055.

Referér til denne tekst ved at skrive:
L. S. Fridericia: Povl Heiberg i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 26. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=291005