Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Peter Jensen

Oprindelig forfatter MaxSch
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Peter Jensen, Hans Peter Jensen, 25.11.1818-27.10.1895, læge. Født i Kbh. (Trin.), død på Frbg., begravet sst. J. blev student 1836 fra Borgerdydskolen i Kbh. og studerede derefter først østerlandske sprog, siden lægevidenskab. Allerede som student fattede han interesse for sindssygdomme hvorfor han efter 1843 at have taget medicinskkirurgisk embedseksamen og i kort tid at have gjort kandidattjeneste på Almindelig hospital kom til Skt. Hans hospital hvor han 1845 blev reservelæge. S.å. foretog han en studierejse til sindssygeanstalter i Østtyskland, n.å. til anstalter i det vestlige og sydlige Tyskland og Frankrig ligesom han i længere tid studerede i Paris. Trods den store indsigt i sindssygevæsen J. herigennem erhvervede deltog han dog kun lidt i de ivrige diskussioner der netop da førtes om organisationen af det danske sindssygevæsen. 1853 udnævntes han til lægekyndigt medlem af den kommission der skulle forestå opførelsen af sindssygeanstalten på Oringe hvor han ved anstaltens åbning 1857 blev overlæge. Han fulgte i sit arbejde her de af Harald Selmer angivne retningslinjer og viste sig som en kyndig leder af anstalten og en dygtig administrator der energisk kæmpede for den betydelige udvidelse af anstalten som det også lykkedes ham at gennemføre 1871. J. var en overlegen og særpræget personlighed med en omfattende psykologisk og psykiatrisk viden og må ved siden af Selmer og V. Steenberg betragtes som grundlægger og skaber af det danske sindssygevæsen. 1875 tvang en tiltagende øjenlidelse ham til at tage sin afsked. Han privatiserede derefter i Hillerød, senere på Frbg., sysselsat med ægyptologiske studier. Ved universitetets jubelfest 1879 udnævntes han til æresdoktor i medicin. – Tit. professor 1862. Etatsråd 1875.

Familie

Forældre: bud ved Nationalbanken Peder J. (Tollestrup) (1790–1846) og Dorothea Marie Hansen (1795–1841). Gift 28.2.1852 i Kbh. (Trin.) med Golla Hermandine Rosing Bodenhoff, født 2.3.1820 på Bistrup parcelgård, døbt i Kbh. (Slotsk.), død 19.6.1906 på Frbg. (gift 1. gang 1840 med herredsfoged i Lejre hrd., senere kancelliråd Charles Auguste de Coninck, 1797–1870; ægteskabet opløst), d. af forpagter, løjtnant, senere kaptajn Andreas B. (1787–1854, gift 2. gang 1826 med Christiane Sophie Bierfreund, 1795–1884) og Golla Hermandine Rosing (1787–1820).

Udnævnelser

R. 1869. DM. 1873.

Annonce

Bibliografi

Selvbiografi i Levnedsbeskrivelser af de ved Kbh.s univ.s firehundredårsfest promoverede doktorer, 1879 89f. – Hj. Helweg: Sindssygevæsenets udvikl. i Danm., 1915 145–54. Samme i Medicinsk forum, 1958 33–45.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Max Schmidt: Peter Jensen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 21. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292023