Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Niels Benzon

Oprindelig forfatter CKli
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Benzon, 12.8.1609-12.8.1674, læge. Født i Randers, død i Ålborg, begravet sst. (Frue k.). B. blev student 1629 og rejste derefter udenlands, 1629 var han i Franeker, 1630 i Groningen, i Basel 1633, i Padua fra 1633, og 1634 i Siena og Rom. Han blev konsiliarius for den tyske nation i Padua 1633–34, valgtes 1636 til universitetets syndicus og prorektor og indlagde sig som sådan megen fortjeneste ved at hævde de studerendes rettigheder over for borgerne og ved universitetets styrelse hvorfor han i marts 1638 af Venezias doge blev slået til ridder af Skt. Marcus i senatets forsamling. Han blev dr. med. 15.12.1637 i Basel (De catarrho) og medlem af det derværende medicinske fakultet, en sjælden udmærkelse. Her opholdt han sig det følgende år og bosatte sig 1639 som praktiserende læge i Ålborg. Ved svenskernes indfald i efteråret 1657 flygtede B. med familie til Kalundborg. 14. 2.1658 udstedte Karl X Gustaf fra lejren i Køge salvegardebrev for B. og to af hans hustrus slægtninge, og 25.8. udstedte den svenske overkrigskommissær Alb. Siltman i Ålborg efter kgl. befaling bekendtgørelse om at den derværende stadsmedicus dr. B. som henhørende til gejstligheden og privilegerede personer var fritaget for krigsbyrder. 8.2.1658 blev B. optaget som medlem af det medicinske fakultet, en stor ære for en provinslæge, men Thomas Bartholin roser ham da også i høje toner for hans indsigt og erfaring. Efter krigen vendte han tilbage til Ålborg hvor han ca. 1644 havde købt det gamle slot (Ålborghus) med enghave og 1650 en ejendom af Helligåndsklosteret. Trods beskyttelsesbrevet blev hans ejendomme brandskattet af fjenden, og hans hustrus slægtning, mag. Bent Hansen i Hammer, udredede pengene for ham. Senere ville B. ikke yde ham erstatning, men blev dømt dertil af universitetskonsistoriets ret. Både B. og hustru var af meget velhavende slægt, og som de rige randersborgere udlånte han sine penge til betrængte herremænd, ligesom han også satte penge i handel (Lübeck). Disse udlån medførte at han blev stor godsspekulant idet han i de nedadgående tider måtte overtage mange af panterne, således 1657 Højris på Mors, 1666 Bjørnkær i Vendsyssel, 1668 Vår i Himmerland og flere mindre gårde.

Familie

Forældre: borgmester Bent Hansen (ca. 1540–1622, gift 1. gang 1565 med Anne Rasmusdatter, død 1602) og Karen Poulsdatter (ca. 1580–1617). Gift 15.11.1640 i Randers med Mette Nielsdatter, født ca. 1605 i Randers, død 23.6.1687 i Ålborg, d. af borgmester i Randers Niels Jakobsen (1556–1624, gift 1. gang 1592 med Margrethe Udzon Vesteni, død 1595) og Maren Pedersdatter Lasson (1575–1635, gift 1. gang 1592 med borgmester Søren Hofman i Randers, død 1595, gift 1. gang med Anne Jensdatter, død 1590). – Far til Niels B. (1646–1708).

Ikonografi

På forældrenes epitafiemal. (Skt. Mortens k., Randers). Stik 1637. Stik efter buste af O. H. de Lode, 1753 og P. Cramer, 1753.

Annonce

Bibliografi

Danm.s adels årbog, 1937 II 3; 1955 57. Th. Bartholin: Orationes varii argumenti, 1668 278–80. T. de Hofman: P. Lassens fund., 1753 s. XII-XIV. E. Tauber og A. H. Nielsen: Embeds- og bestillingsmænd i Ålborg, 1879–80 27lf. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 3.r.III, 1882 764–67. K. Carøe: Doktorer og licentiater, 1909 12. Sv. Aakjær: Viborg købstadshist., 1940 2 726. H. Matthiessen: Snapstinget, 1946 60f. E. Snorrason: Johan Rhode, 1965 63.

Referér til denne tekst ved at skrive:
C. Klitgaard: Niels Benzon i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 24. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=286773