• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jannik Bjerrum

Oprindelig forfatter HennR
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jannik Bjerrum, Jannik Petersen Bjerrum, 26.12.1851-2.7.1920, oftalmolog. Født i Skærbæk i Vestslesvig, død i Hellerup, begravet sst. B. blev student 1869 fra Ribe og tog medicinsk embedseksamen 1876. Han kom hurtigt ind på studiet af øjensygdomme under vejledning af Edm. Grut ved hvis klinik han var assistent 1879–84. 1884 blev han bestyrer af afdelingen for øjensygdomme ved Kbh.s poliklinik i Havnegade og snart efter af kommunehospitalets øjenklinik til hvis oprettelse han selv gav stødet. Disse stillinger opgav han dog allerede 1886 da han blev medbestyrer af Gruts øjenklinik i Havnegade hvis eneledelse han overtog ved Gruts død 1907. 1896 trådte Grut tilbage fra professorstillingen ved universitetet, og B. der allerede 1882 havde udgivet sin disputats fulgte ham 23.4.1896 som oftalmologisk professor således at universitetsundervisningen vedblivende foregik ved den store privatklinik i Havnegade som Grut og B. ledede. Udnævnelsen forceredes igennem af Grut uden konkurrence; B. var den bedst kvalificerede, navnlig hans to lærebøger gav ham en forrang. Først 1910 da B. 1.2. fik sin afsked fik universitetet sin selvstændige afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet. B. var formand i Det københavnske oftalmologiske selskab 1900–03 og blev 1900 medlem af Det kgl. norske videnskabernes selskab. B.s slesvigske afstamning prægede ham med en trods sin stilfærdighed stærk national følelse der gjorde at han følte det som en pligt og ære at lade sine videnskabelige arbejder komme på dansk og over for udlandet fremtræde som danske; han var medredaktør 1888–92 af Nordisk oftalmologisk Tidsskrift og 1893–96 medudgiver af Medicinsk Aarsskrift. Hans person og arbejder prægedes af en logik som aldrig blev påtrængende og en "bon sens" som aldrig svigtede. Hans videnskabelige arbejder behandler overvejende de oftalmologiske funktionsundersøgelser; hans disputats om formsans og lyssans ved forskellige øjensygdomme (1882) førte ham til hans hovedarbejde, udarbejdelsen af den metode til synsfeltundersøgelse (1889) som bærer hans navn og som har vist sig fortsat levedygtig både i Danmark og i udlandet. Til trods for at B. ikke besad store evner for studenterundervisning prægede han dog sine nærmere elever stærkt, og gennem sin persons, sin videnskabs og sin behandlings redelighed og tilforladelighed blev han skoledannende for den følgende generation af øjenlæger.

Familie

Forældre: farver og gårdejer Niels Janniksen B. (1826–80) og Christiane Degn (1826–77). Gift 16.5.1878 i Kolding med Anna Kathrine Lorentine Johansen, født 22.8.1856 i Kolding, død 28.9.1941 i Hellerup, d. af snedkermester Andreas Lorentz J. (1830–1916) og Margrete Sørensen (1834–91). – Far til Niels B.

Udnævnelser

R. 1903.

Annonce

Ikonografi

Skitse af P. S. Krøyer.

Bibliografi

Selvbiogr. i univ. progr., nov. 1882 62. – Otto Gertz i Ugeskr. for læger 82, 1920 889–91. K.K.K. Lundsgaard i Hospitalstid. 63, 1920 445–48. G. Norrie: Dansk oftalmologis hist., 1925 184–94

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Rønne: Jannik Bjerrum i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 29. april 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287097