Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

H.P. Ørum

Oprindelig forfatter LSF

/pre, function 'web.xml' failed with response:

async operation has not finished

H.P. Ørum, Hans Peter Ørum, 1.1.1847-20.10.1904, læge. H.P. Ørum blev student 1865 fra Borgerdydskolen i København og tog lægeeksamen 1872, hvorefter han fungerede som assistent ved P.L. Panums fysiologiske laboratorium og var i længere tid kandidat ved Almindelig hospital under professor L.I. Brandes, til hvem han derved nøje knyttedes. Senere kastede han sig over gynækologi under professor F. Howitz, og de arbejder han har publiceret tilhører dette specialfag, både hans doktordisputats (Kemiske Studier over Ovariecystevædsker, 1884) og flere særlige afhandlinger.

Disse specialstudier opgav han dog snart og blev praktiserende læge i København. Han blev ved sin overordentlige arbejdsevne og praktiske sans efterhånden en i meget vidt omfang benyttet kraft, ikke blot inden for det medicinske samfund, men også i det store københavnske samfund. Som vidnesbyrd herom skal fremhæves hans virksomhed for den animale vaccinations indførelse (sammen med professorerne C.J. Salomonsen og Bernhard Bang), for oprettelsen af lægevagtstationer og af den danske lægeforenings bureau ligesom hans tillidshverv i redaktionen af Ugeskrift for Læger, i lægernes understøttelsesforeninger og virksomme deltagelse i de danske lægemøder. Ligeledes hans virksomhed som læge i invalideforsørgelsen og lægekyndigt medlem af centralkomiteen.

H.P. Ørum indvalgtes i Københavns borgerrepræsentation, hvor han havde sæde 1894-1900 og derefter atter 1903-04. Her kastede han sig med iver over reformatoriske arbejder på de medicinske og hygiejniske områder, blev også 1896 medlem af sundhedskommissionen og virkede i den følgende tid energisk i forskellige andre specialkommissioner og udvalg, således i kødkontrolkommissionen og kommissionen til ordning af prostitutionen, i udvalgene til ombygning af byens usunde kvarterer og til stadens forsyning med drikkevand. Særlig fortjeneste indlagde han sig ved oprettelsen af Boserup sanatorium. I borgerrepræsentationen spillede han en betydningsfuld rolle i hele budgetforhandlingen og overhovedet i alle vigtige kommunale sager. Samtidig knyttedes han i bestandig større omfang til ledelsen af forskellige filantropiske foretagender og institutioner, virkede i bestyrelsen for Samfundet til ædruelighedens fremme, for børneplejeforeningen og for det københavnske asylselskab. Tit. professor 1899.

Annonce

Familie

H.P. Ørum blev født i København (Holmens) og døde sst., begravet sst. (Ass.). Forældre: te- og kaffeskænker Hans David Mogensen Ørum (1803-75) og Kirstine Marie Petersen (ca. 1823-92). Gift 3.11.1876 i København (Garn.) med Alvilda Theodora Florentine Tulinius, født 23.6.1848 i København (Garn.), død 27.2.1927 sst., datter af drejermester Daniel Adolph T. (1817-1902) og Emilie Catharina Mørch (ca. 1817-89).

Udnævnelser

Ridder af Dannebrogordenen 1890.

Ikonografi

Træsnit af Th. A., 1903. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1884 30f. – Hospitalstid. 4.r.XII, 1904 1087f. Ugeskr. for læger, s.å. 1039-41. III.tid. 30.10. s.å. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

/pre, function 'web.xml' failed with response:

async operation has not finished

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished