Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Nicolai Tychsen

Oprindelig forfatter PoHau
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Nicolai Tychsen, ved dåben Tüchsen, 14.6.1751-8.8.1804, apoteker. Født i Tønder, død i Kbh. (Nic), begravet sst. (Ass.). T. mistede forældrene inden sin konfirmation hvorfor han endnu mens moderen levede blev opdraget på vajsenhuset i Tønder. Han var fra 1766 discipel på Frederiks hospitals apotek i Kbh. hos J. D. Cappel der i høj grad vakte hans interesse for kemien; han forblev på apoteket til han tog sin kandidateksamen 1781. Efter en kort rejse til Holsten holdt han 1781-83 Collegium medicum, den første vinter på tysk, senere på dansk. Med kgl. understøttelse udgav han 1784 Chemisk Haandbog i tre bind der 1794 udkom i forøget udgave. 1784 havde han ansøgt om fast årlig løn til at fortsætte sine kemiske forelæsninger hvilket han dog ikke opnåede, ligeledes søgte han forgæves at blive forpagter af Vajsenhus apoteket i Kbh. 1785-88 var han lektor i kemi ved det nystiftede kirurgiske akademi, og 1787 udgav han Kurzes chemisches Handbuch; 1788 købte han apoteket i Kongsberg i Norge hvor han samtidig var lektor i kemi og praktisk farmaci. Apoteket gik imidlertid tilbage, og han ansøgte derfor 1799 om at måtte oprette et nyt apotek i Kbh. Dette blev bevilget, og 1800 solgte han apoteket i Kongsberg og oprettede Hjorteapoteket i Kbh. som han ejede til sin død. 1804 påbegyndte han udgivelsen af Tlieorelisk og praktisk Anviisning til Apothekerkunsten i to dele der først blev færdigtrykt efter hans død; desuden skrev han mange kemiske afhandlinger i inden- og udenlandske skrifter. T. var på den tid en af de dygtigste kemikere herhjemme og regnes for en af 1700-tallets store danske farmaceuter. Han blev medlem af flere lærde selskaber, såsom Det norske videnskabernes selskab 1792, Det danske videnskabernes selskab 1796, landhusholdningsselskabet 1802 og Skandinavisk literatur-selskab 1797; desuden var han efor for det Cappelske pensionslegat.

Familie

Forældre: købmand Lorenz T. (1699-1763) og Catharina Petrejus (1709-65). Gift 30.5.1788 i Kbh. (Trin.) med Sørine Hendrina Hallensen (Hallesen), døbt 12.8.1763 i Kbh. (Holmens), død 15.12.1836 sst. (Helligg.), d. af kontrollør, urtekræmmer, kirkeværge Johan H. (ca. 1714-86, gift 1. gang 1746 med Mette Maria Beckmann, ca. 1714-57) og Cathrine Maria Sørensen (ca. 1737-1812).

Bibliografi

Selvbiografi i N. T.: Theoretisk og praktisk anvisn. til apothekerkunsten I, 1804 XIII-XXIV og i Det kgl. no. vidensk. selsk.s skr. 1, 1817 235-44. – Jørgen W. Flood: Norges apotekere i 300 år, Kria. 1889 (ny udg. med titlen Norges apotekere 1588-1908, 1908) 81-83. E. Dam og Aage Schæffer: De danske apotekers hist. II, 1928 452-56. V. Gauno Jensen i Archiv for pharmaci og chemi LXXI, 1964 899.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Poul Hauberg: Nicolai Tychsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 21. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298645