Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J.G. Burman Becker

Oprindelig forfatter VGauJ
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J.G. Burman Becker, Johann Gottfried Burman Becker, 26.4.1802-6.10.1880, apoteker, historisk forfatter og samler. Født i Kbh. (Petri), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). B.B. dimitteredes privat til universitetet 1821 og bestod 1822 såvel den filologiske som den filosofiske prøve, blev derefter discipel hos faderen på det kongelige hofapotek og fulgte allerede i læretiden forelæsninger ved universitetet hos professorerne F. G. Howitz, H. C. Ørsted, W. C. Zeise og J. W. Hornemann hvortil kom undervisning ved en manuduktør, provisor G. M. Pflugmacher. Han bestod farmaceutisk eksamen 1825 og begav sig året efter i overensstemmelse med slægtens tradition på en udenlandsrejse der i løbet af 2½ år førte ham til Tyskland, Schweiz og Frankrig, hvor han i vinteren 1826-27 hørte forelæsninger i kemi og fysik samt arbejdede i et apotek. Han besøgte derefter England og vendte så tilbage til Berlin hvor han lod sig immatrikulere ved universitetet for at studere kemi. Efter hjemkomsten 1828 beskæftigede han sig med arbejde i hofapoteket og udarbejdede dels Veiledning til at forelage chemiske Analyser, 1829, dels en mineralogisk-kemisk afhandling (Analysis duorum fossilium etc.) som indbragte ham den filosofiske doktorgrad ved universitetet i Jena. B.B var ansat hos faderen til han 1843 udnævntes til hof- og rejseapoteker. Som selvstændig apoteker blev han 1844 medstifter af Danmarks apotekerforening, men gjorde sig ellers ikke fagligt bemærket inden han allerede 1845 solgte apoteket. Grunden hertil var dels ændrede økonomiske vilkår, dels at B.B. ønskede at dyrke sine interesser inden for farmacihistorien og personalhistorien, specielt sin egen slægts historie. Blandt andre emner kan nævnes Efterretninger om de gamle Borge i Danmark og Hertugdømmerne I-III, 1830-32 og Forsøg til en Beskrivelse af og Efterretning om vævede Tapeter og andre mærkelige Vægdecorationer i Danmark, 1863 (2. udg. 1878). B. B. ejede 1847-60 Kollekolle ved Farum, derefter tog han bopæl i København, afbrudt af mange udenlandsrejser.

Familie

Forældre: hofapoteker Gottfried Becker (1767-1845) og Nicolette A. Burman (1774-1824). Fik ved kgl. bevilling af 1.3.1825 tilladeise til at føre navnet B.B. Gift 1. gang 24.11.1830 i Kbh. (Garn.) med Anna Margaretha Baden, født 28.1.1809 i Kbh. (Garn.), død 30.12.1832 sst. (Helligg.), d. af professor Torkel B. (1765-1849) og Sophie P. Olrik (1771-1840). Gift 2. gang 8.11.1835 i Kbh. (Garn.) med Jacobe Baden, søster til I. hustru, født 29.11.1810 i Kbh. (Garn.), død 10.3.1874 sst. (Garn.).

Udnævnelser

R. 1856.

Annonce

Ikonografi

Mal. af C. A. Jensen, 1826 og af J. Viertel, 1829. Tegn. af F. Vermehrén, 1855. Mal. af J. Roed, 1871. Litografi af I. W. Tegner efter foto.

Bibliografi

J. G. Burman Becker: Geschlechts-Register der Familie Becker, 1847 24-27 (2. udg. 1875 37-42). G. Burman Becker i Archiv for pharmaci og technisk chemi 36, 1882 251-64. Aa. Schæffer: Det kgl. hof apothek 1669-1919, 1919 74-78. E. Dam og Aa. Schæffer: Danske apotekers hist. I, 1925 617-21 (med bibliografi).

Referér til denne tekst ved at skrive:
V. Gaunø Jensen: J.G. Burman Becker i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 21. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287950