• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Margrethe Thiele

Oprindelig forfatter KrSand
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Margrethe Thiele, 14.4.1868-18.1.1928, filolog. Født i Kbh. (Frue), død sst., urne på Ass. kgd. T. blev student 1887 fra N. Zahles skole og tog 1895 skoleembedseksamen med fransk som hovedfag, latin og engelsk som bifag. Denne eksamen benyttede hun imidlertid ikke til at søge ansættelse ved skolevæsenet, idet hun ret tidligt havde fået beskæftigelse ved oversættelse til fransk af videnskabelige arbejder. I en længere årrække besørgede hun således oversættelsen af de af Videnskabernes selskab udgivne publikationer. På dette område nåede hun at yde det absolut fremragende. Hun havde en ganske særlig evne til at sætte sig ind i vedkommende forfatters tankegang og gengive hans ord med netop det rammende franske udtryk hvad indfødte franskmænd gentagne gange uforbeholdent anerkendte. For at sætte sig ind i de forskellige videnskabers terminologi gennempløjede hun med jernflid franske specialværker og gjorde sine optegnelser samtidig med at hun med levende opmærksomhed gjorde sine iagttagelser med hensyn til fransk sprogbrug i al almindelighed. Efterhånden som det indsamlede materiale voksede i omfang opstod ganske naturligt hos hende tanken om at udarbejde en dansk-fransk ordbog til afløsning af Sundby og Baruëls hvis utilstrækkelighed blev større for hvert år. De vanskelige forhold under krigsårene 1914–18 umuliggjorde imidlertid forskellige forsøg på at få det store foretagende i gang. Fra 1918 til sin død modtog hun en årlig understøttelse af Carlsbergfondet til fortsat indsamling af materiale, og hendes seddelkartotek nåede til sidst et imponerende omfang. Først kort før sin død kunne hun sammen med professor A. Blinkenberg træffe de første forberedelser til udgivelsen af ordbogen der 1937 forelå trykt under titlen A. Blinkenberg og M. Thiele: Dansk-fransk Ordbog, et hovedværk der næppe ville være blevet dette uden hendes uegennyttige og opofrende arbejde. Kartoteket overgik efter hendes død til Det kgl. bibliotek.

Familie

Forældre: dr.phil., senere professor T. N. T. (1838–1910) og Marie M. Trolle (1841–89). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Annonce

Bibliografi

Kr. Sandftld i A. Blinkenberg og M. Thiele: Danskfransk ordbog, 1930–37 (optr. i 3. udg. 1975–77 m. fransk overs.). – Papirer i Kgl. bibl.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kr. Sandfeld: Margrethe Thiele i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 4. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298261