• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Holck

/pre, function 'string.contains' failed with response:

missing value for parameter 'first' (index 0)

Slægtstavle I over slægten Holck.

Slægtstavle I over slægten Holck.

Holck, Holk. Sønderjysk uradel, hvis ældst kendte medlemmer levede i 1300-tallet, (tavle I). Von Holck (tavle II). Adel.

I.Hans Holcks søster Anne var gift med rigsråd Verner Parsberg (1511–67). Hans Holcks datter Kirsten var gift 2. gang med rigsråd Steen Brahe. Ditlev Holck var gift 1. gang med Inger Rosenkrantz, datter af Folmer A. Rosenkrantz. Christen Holck var gift 2. gang med Marie Below, datter af rigsråd Henrik Below. Eiler Holck (1627–96) var gift 1. gang med Elisabeth Høg, datter af rigsråd Mogens Høg, og gift 2. gang med Ingeborg Dorothea Vind, datter af vicekansler Holger Vind. Anne Holck var gift med landsdommer Vincents Steensen.Conrad greve Holck var gift 2. gang med Juliane Sophie komtesse Danneskiold-Laurvig, datter af søofficeren Christian greve Danneskiold-Laurvig. Deres datter Anna var gift med filosoffen Johan Erik v. Berger. Conrad greve Holcks søster Margrethe var gift 1. gang med overpræsident Volrad Augustin v. d. Lühe og gift 2. gang med diplomaten og hofmanden Chr. Numsen.

Slægtstavle II over slægten Holck.

Slægtstavle II over slægten Holck.

Blandt de borgerlige slægter Holck kan nævnes en norsk slægt, der føres tilbage til Peder til Myklebust (død 1521). En gren af denne slægt bosatte sig i Danmark med sognepræst til Sandby Søren Hagerup Holck (1791–1827). Denne var far til præsten J.C. Holck (1824–99) hvis søn var statistikeren Axel Holck.

Annonce

Bibliografi

Danmarks adels årbog XLII, 1925 II 425–56; (II) 457–69.

/pre, function 'uri.build' failed with response:

Object reference not set to an instance of an object