Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Johann Ludwig v. Königstein

Oprindelig forfatter COBA
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johann Ludwig v. Königstein, Johann Ludwig Pincier v. Königstein, 1.8.1660-5.10.1730, friherre, gottorpsk statsmand, kgl. dansk amtmand. Født i Lübeck, død sst. v.K., der tilhørte en i slutningen af 1500-tallet fra Hessen til Gottorp indvandret embedsmandsslægt Pincier (Pintziger), gik i skole i Lübeck og studerede derefter i Kiel og ved flere udenlandske universiteter, bl.a. Leiden. 1686 blev han hofmester for den femtenårige hertug Frederik IV hvem han 1687 fulgte på hans udenlandsrejse. 1690 blev han hof-, 1693 kancelliråd, efter den unge hertugs tronbestigelse (1694) jan. 1695 gehejmeråd, senere amtmand i Tønder og (1696) generalkrigskommissær. Varm ven af en nøje tilslutning til Sverige ophøjedes han i svensk adelstand og blev 1698 svensk friherre under navnet v.K. Han deltog i fredsslutningen i Travental 1700. Da styrelsen efter Frederik IV's død 1702 gik over til administratoren Christian August og det af M. Wedderkop, J. G. Bannier og G. O. H. Görtz bestående gehejmerådskollegium, sluttede han sig nær til Wedderkop som var hans søsters mand, og blev som denne en modstander af Görtz. Efter svogerens fængsling 1709 søgte han kong Frederik IV's beskyttelse, blev 1710 dansk gehejmeråd og 1714 medlem af overretten på det af Danmark besatte Gottorp og amtmand over Åbenrå og Løgumkloster. 1723 fratrådte han sine embeder og levede siden tilbagetrukket i Lübeck hvor han fra 1701 var domprovst. Han var ejer af godserne Ø og Dollerød i Slesvig.

Familie

Forældre: gottorpsk hof- og kancelliråd og domherre i Lübeck, dr.jur. Ludwig Pincier (1624–1702) og Christine Hudemann (død 1702). Gift Anna Catharina Barteis, døbt 9.2.1669 i Hamburg, død 24.4.1741 i Slesvig (gift 1. gang ca. 1689 med gottorpsk hofråd Jacob v. Massow, død 1693), d. af dr.med. Nicolaus Adolph B. (1634–83) og Anna Wiese (1630–83).

Udnævnelser

Hv.R. 1713.

Annonce

Bibliografi

Den introducerade svenska adelns ättartavlor, udg. G. Elgenstierna V, Sth. 1930 710. J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 495f. P. v. Kobbe: Schlesw.-holst. Gesch. 1694–1808, Altona 1834 5 8 20 23 25 42 56 70.

Referér til denne tekst ved at skrive:
C. O. Bøggild-Andersen: Johann Ludwig v. Königstein i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. juni 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298840