Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Thord Litle

Oprindelige forfattere TJx og SIuul

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Thord Litle, Thord Degn, 1299-1307, ridder, kgl. råd. Litle antages at være forfatter til det fra middelalderen stammende lovarbejde Thords Artikler der fremtræder som et tillæg til Jyske lov. Han må antages at være identisk med den ridder Litle der var blandt de 30 stormænd som garanterede for kong Erik Menveds lejdebrev 4.3.1304 til ærkebisp Jens Grand. Han omtales i rigsloven af 13.3.1304 som medlem af en kommission der skulle nedsættes i anledning af en påtænkt nyordning af ledingsvæsenet, og han nævnes forrest af de fire verdslige herrer der sammen med bispen af Viborg skulle repræsentere Viborg stift. Videre skal han sammen med bispen af Ribe og tre andre herrer oversætte fra latin til dansk "de hos Tord optegnede love".

De senmiddelalderlige håndskrifter af Thords Artikler giver ham i reglen navnet Litle Thord Degn, men dette skyldes sandsynligvis at han i tidens løb forveksledes med den Thord Degn som i midten af 1300-tallet var landstingshører i Viborg. Under disse omstændigheder kan der ikke lægges større vægt på at artiklernes forfatter i de samme håndskrifter betegnes som Nørrejyllands legifer (lovmand, landsdommer). Litle har utvivlsomt været mere lovkyndig end det var almindeligt blandt datidens stormænd, men der findes ingen vidnesbyrd om at han havde særlig tilknytning til Viborg landsting. 1301 er han en af dommerne på det kgl. retterting som da holdtes i Viborg, og 1307 er han medlem af en kommissionsdomstol ang. ålegårdsrettigheder i Østre Han herred.

Thords Artikler er senest udgivet af Erik Buus i Danmarks gamle landskabslove, IV, tillæg, 1961.

Annonce

Bibliografi

Diplomatarium Danicum 2.r.V-VI, 1943-48. P. Kofod Ancher: En dansk lovnist. II, 1776 159-79. J. Kinch i Saml. til jydsk hist. og top. II, 1868-69 230-47. L. Holberg: Kong Valdemars lov, 1886 19-25. Poul Johs. Jørgensen: Dansk retshist., 1940 (6. opl. 1974). Samme og M. Lebech i Med lov skal land bygges, red. E. Reitzel-Nielsen, 1941 29-32 175f. E. Buus i Danmarks gamle landskabslove IV, tillæg, 1961 XXVf.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Thelma Jexlev, Stig Iuul: Thord Litle i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 16. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293652