Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J.H.E. Meyer

Oprindelig forfatter HJrg
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J.H.E. Meyer, Johann Heinrich Elias Meyer, 7.1.1766-23.4.1839, rentekammerdeputeret, matematiker. Født i Braunschweig, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Ass.). M. studerede i Helmstedt, var en tid huslærer i Holsten og blev 1791 dr.phil. ved universitetet i Kiel hvor han kort efter begyndte at holde forelæsninger og øvelser som privatdocent. 1796 blev han adjunkt ved det filosofiske fakultet og hermed dansk statsborger. Herfra hentedes han allerede n.å. til Kbh. hvor han blev renteskriver i 2. holstenske kontor. I over 40 år tilhørte han derpå rentekammeret idet han 1811-15 var tysk sekretær i kammerkancelliet, blev kommitteret 1814 og deputeret i rentekammeret og for finanserne 1827. Som sit særlige speciale havde han alt hvad der vedrørte enkekasser og understøttelsesselskaber, og på grund af hans store arbejdsevne og omfattende matematiske kundskaber blev han kaldet til at tage sæde i den komité der skulle undersøge alle private forsørgelses- og understøttelsesselskaber, et hverv han stedse omfattede med den største interesse. 1813 fik han ordre tilsammen med navigationsdirektør P. J. Wleugel at undersøge den almindelige enkekasses og forsørgelsesanstalts tilstand, 1815 blev han medlem af en ny kommission til ordning af forsørgelsesanstalten, og s.å. blev han ulønnet medlem af direktionen for den almindelige enkekasse "med Forpligtelse til at forfatte alle de mathematiske Kalkuler og, naar det behøvedes, nøje at undersøge Kassens Tilstand". I denne egenskab udførte han et stort og fortjenstfuldt arbejde, og havde man fuldt hans forslag om præmiebetaling i stedet for kapitalindskud og nye dødelig-hedstariffer var kassens underskud muligvis blevet mindre. Ved siden af sit praktiske arbejde fik han tid til ligeledes at fortsætte sine teoretiske studier over forsikringsmatematik. 1823 udsendte han to binds værket Allgemeine Anleitung zur Berechnung der Leibrenten und Anwartschaften der i meget byggede på J. N. Tetens: Einleitung zur Berechnung der Leibrenten und Anwartschaften (1785-86). Noget nyt bragte værket ikke, men det var et forsvarligt og godt arbejde hvori påpegedes manglerne ved de indtil da udkomne dødelighedstavler. - Kammerråd 1805. Justitsråd 1812. Virkelig etatsråd 1817. Konferensråd 1831.

Familie

Forældre: klosterforvalter ved abbediet Gandersheim Johann Christian M. (1730-98, gift 2. gang 1790 med Johanne Friderica Elisabeth Angerstein) og Catharina Wilhelmine Philippine Bode (1740-89). Gift 28.9.1798 i Kiel med Anna Christina Augusta Schlüter, født 3.3.1772 i Kiel, død 22.3.1836 i Kbh. (Petri), d. af sergent, senere skovfoged Peter Friedrich S. (1737-1822) og Margrethe Eisabe Schultz (1748-98). - Bror til Ludvig B. M.

Udnævnelser

R. 1826. DM. 1829. K. 1836.

Annonce

Ikonografi

Maleri (?). Tegnet silhouet.

Bibliografi

De statsgaranterede da. livsforsikringsanstalter, udg. S. Hertzsprung, 1892.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Harald Jørgensen: J.H.E. Meyer i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294296