Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Adolph Theodor Thomsen

Oprindelige forfattere Rerup og KnFa
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Adolph Theodor Thomsen, Adolph Theodor Thomsen-Oldenswort, 14.3.1814-10.10.1891, politiker. Født i Tønning, død i Kiel, begravet sst. T. lærte landvæsen i Oldenswort; efter dernæst at have været forvalter på Vindeby ved Eckernförde og studeret på veterinærskolen i Kbh. købte han 1837 en gård i Oldenswort hvorefter han fra nu af kaldtes. Om den anseelse han hurtigt vandt blandt sine standsfæller vidner at han efterhånden opnåede en række lokale tillidshverv. 1854 blev han medlem af stænderforsamlingen i Flensborg og indtog fra første færd et stejlt slesvigholstensk standpunkt. I begyndelsen spillede T. en mindre fremtrædende rolle da han som storbonde var modstander af den tilnærmelse mellem bønderne om sociale reformer som Laurids Skau arbejdede på for at sprænge den kompakte opposition. Men fra 1856 trådte han frem i første række. S.å. indvalgtes han i rigsrådet i Kbh. hvor han blev medlem af fællesorganisationen for centrum og venstre, men også sluttede sig til "de elleve"s forslag om at lade fællesforfatningen forelægge de tre hertugdømmers særlige forsamlinger, hvad der måtte føre til forfatningens fald. 1859 demonstrerede han mod "Novemberpatentet" af 1858 som satte fælles-forfatningen ud af kraft for Holstens og Lauenburgs vedkommende og derved knyttede Slesvig tættere til kongeriget. Det var ikke så meget sprogreskripterne, der jo heller ikke berørte hans valgkreds, som han angreb men hele det slesvigske ministeriums styre og navnlig beskatningen. Stænderforsamlingen 1860 og de dertil knyttede offentlige møder betegnede højdepunktet i hans politiske virksomhed; tre år senere fulgte han oppositionen i den almindelige mandatnedlæggelse. Umiddelbart efter Dannevirkes rømning 1864 indsatte den preussiske civilkommissær ham som amtmand i Husum, men han fik n.å. som en række andre augustenborgsk sindede embedsmænd sin afsked og flyttede til Kiel; 1867 valgte Husum ham til medlem af det preussiske deputeretkammer, men allerede to år efter måtte han på grund af døvhed nedlægge sit mandat.

Familie

Forældre: borgmester Peter T. (1781–1859) og Christine Benzon (1782–1862). Gift 9.2.1838 i Garding med Anna Catharina Tonnies, født 3.7.1814 i Garding, død 14.4.1876 i Kiel, d. af lensmand Gert Cornils T. (1787–1842) og Catharina Elisabeth Matthiesen (1785–1865).

Ikonografi

Træsnit 1865.

Annonce

Bibliografi

N. Neergaard: Under junigrundloven II, 1916 (reproudg. 1913). Kn. Fabricius i Sønderjyllands hist. IV, 1937. Erik Møller: Helstatens fald I–11. 1958 (reproudg. 1974). Johs. Jensen: Nordfriesland in den geistigen und politiserien Stromungen des 19. Jahrh.s, Neumünster 1961 = Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holst.s XLIV.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Lorenz Rerup, Knud Fabricius: Adolph Theodor Thomsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 19. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298291