Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Martin Chemnitz

Oprindelig forfatter VCour
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Martin Chemnitz, 15.10.1561-26.8.1626, gottorpsk kansler. Født i Braunschweig, død i Slesvig, begravet i domkirken sst. C. studerede sprog, historie og jura ved forskellige tyske universiteter, tog 1588 doktorgraden i Frankfurt, var derefter en tid ansat i Rostock bystyre og blev 1593 råd hos hertug Bugislav XIII af Pommern. 1601 efterfulgte han sin svigerfar som prof. jur. i Rostock men kaldtes 1603 til Stettin som Bugislav XII Is kansler. Fra pommersk statstjeneste gik han 1619 over i gottorpsk idet han knyttedes til hertug Frederik III som dennes kansler, og maj 1620 bosatte han sig af denne grund i Slesvig. I de følgende år deltog han hyppigt i tidens politiske forhandlinger. Han var således 1625 med til i Segeberg at overdrage kong Christian IV hvervet som kredsoberst i den nedersachsiske kreds. I et latinsk digt (han roses for sine formfuldendte distica) udtrykte han dog sin frygt for kredsens mangelfulde krigsberedskab. Mest kendt af eftertiden er han blevet på grund af sit indlæg i en ejderstedsk retssag som 1623 blev appelleret fra den gottorpske hofret til den kejserlige kammerret. Hertugen overdrog C. det hverv at udarbejde en betænkning (afgivet 1624) som skulle godtgøre at kammerretten ingen appelinstans kunne være for retstvister i det danske hertugdømme Slesvig. Dette lykkedes ham fuldt ud, så kammerretten afviste sagen. Da fredsforhandlingerne efter Danmarks deltagelse i trediveårskrigen fandt sted i Lübeck 1629 kom spørgsmålet om hertugdømmets statsretlige stilling atter på bane, og C.s søn, assessor i den gottorpske hofret, Martin C. (1596-1649), benyttede s.å. lejligheden til at offentliggøre faderens ovenn. betænkning (Bericht von Gelegenheit vnd Vnterschiede der beyden Herzogthume Schlezvig vnd Hollstein, vnd in specie des Landes Eyderstedt). I en vis forstand var denne dygtigt og kraftigt skrevne afhandling den tidligst publicerede politisk-historiske "Deduktion" vedrørende hertugdømmets statsretlige forhold.

Familie

Forældre: pastor Martin C..(død 1583) og Anna Jäger. Gift 1595 med Margrete; født 1576, død 1659 i Sverige, d. af prof. jur. i Rostock Henrik Camerarius (1547-1601) og Margrete Dobbin (1554-1626).

Ikonografi

To stik, det ene af J. M. Bernigeroth, 1743.

Annonce

Bibliografi

Johs. Moller: Cimbria literata II, 1744 137-39. N. N. Falck: Samml. der wichtigsten Abhandl. zur Erläuterung der vaterland. Gesch. III, Kiel 1824 35. L. Andresen og W. Stephan: Beiträge zur Gesch. der Gottorfer Hof- u. Staatsverwaltung I, Kiel 1928 193-95.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Vilh. la Cour: Martin Chemnitz i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 15. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288210