Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

K. Axel Nielsen

Oprindelig forfatter VDyb

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

K. Axel Nielsen, Knud Axel Nielsen, 10.2.1904-31.12.1994, justitsminister. N. blev student 1922 og cand.jur. 1929. I studentertiden var han knyttet til venstrefløjsbevægelserne som medlem af Studentersamfundet og Clarté, i hele sit politiske liv betragtede han Hartvig Frisch som sit ideal og sin ideologiske læremester. Efter embedseksamen var han fuldmægtig i nogle år, indtil han 1932 nedsatte sig som sagfører i Hadsund og året efter fik landsretssagfører-bestalling. I Hadsund har han været med i ledelsen af lokale erhvervsvirksomheder og været auktionsleder. 1938 blev han fiskeauktionsmester, og han var 1941-64 formand for Foreningen af fiskeauktionsmestre i Danmark. Politisk kom han ind i organisationsarbejdet som medlem af den lokale partiforenings bestyrelse 1936, og han var medlem af partiets hovedbestyrelse 1945-49. N. blev 1953 valgt ind i folketinget, opstillet i Bælumkredsen og valgtes der indtil han trak sig tilbage 1973. I folketingsarbejdet markerede han sig ikke stærkt udadtil men var et meget benyttet udvalgsmedlem. Han var 1962-64 formand for Grønlandsudvalget af 1960 og 1968-71 formand for Nordisk råds juridiske udvalg og 1969-71 for Rådet for større færdselssikkerhed. – Det kom som en overraskelse da N. 1964 blev justitsminister i ministeriet Krag II -"kun de færreste får sådan en chance for at blive upopulær" var hans egne ord. Selv om N. ingenlunde gik den slagne vej som minister og heller ikke bøjede af for øjeblikkelige stemninger, opnåede han dog om end ikke at blive populær så dog respekteret. Hans rolige og afbalancerede politik og hans kommentarer dertil gav ham en position også ude i befolkningen der netop efterlod indtrykket af en medlevende, men retfærdig jurist. N. var justitsminister først til 1968 og derefter igen i J. O. Krags nye regering fra 1971, hvorfra han 1972 fortsatte i Anker Jørgensens ministerium til omdannelsen i september 1973, da han efter eget ønske trak sig tilbage. Som minister står N. for reformer der bragte straffelovgivningen på linje med holdningsskift i brede lag, men var dog sikkert på andre områder forud for opfattelsen hos store dele af befolkningen. I hans første ministerperiode blev bestemmelserne om polititilhold til prostituerede og om straf for homoseksuel prostitution ophævet og det gennemførtes at lette adgangen til prøveløsladelse og åbne mulighed for at fængselsfanger kunne tage arbejde hos private arbejdsgivere uden for fængslet. Andre love afskaffede straf for skriftlig pornografi, nedsatte strafferammen for voldtægt og ophævede forbudet mod reklamering med svangerskabsforebyggende midler. Det var alle love N. opnåede bred tilslutning til. I sin anden ministerperiode gennemførte N. skærpede straffe for skattesvig og for krænkelse af privatlivets fred. Endelig hører den fri abort til hans omfattende lovgivningsarbejde.

I N.s sidste måneder som minister var han på vagt over for stemninger for hastig indgriben over for økonomisk kriminalitet, bagmændene, og indførelse af generelle og upræcise lovbestemmelser på området. Han fastholdt, at de almene retsprincipper ikke måtte krænkes. Essensen i hans holdning udtrykte han med ordene: "Ingen er så ringe, at han skal stilles uden for samfundet". N. ønskede at forlade regeringen i sommeren 1973, men blev efter Anker Jørgensens anmodning til september, da der skete en større omdannelse af ministeriet. Debatten om bagmandskriminaliteten havde i øvrigt offentligt blotlagt væsentlige uoverensstemmelser med regeringschefen. Folketinget forlod han ved valget i december samme år. I marts 1974 valgtes han til medlem af kommunalbestyrelsen i Hadsund og fortsatte der til 1978.

Familie

K. Axel Nielsen blev født i Hvorup; begravet på Hadsund kirkegård.

Annonce

Forældre: lærer, senere revisor i direktoratet for sygekassevæsenet Christen N. (1862-1957) og Else Marie Andersen (1870-1955). Gift 12.5.1933 i Gram med eksam.pharm. Helga Christine Behrens, født 22.3.1910 i Gram, d. af skovfoged Christian Frederik B. (1874-1918) og Cecilia Elisabeth Kjær (1887-1970).

Ikonografi

Tegn. af Ivan Opffer, 1967 (Fr.borg). Afbildet på tegn. af Bjarne Laursen 1973-74 (Amalienborg). Foto.

Bibliografi

Interview i Demokraten 31.12.1969. – Malin Lindgren i Berl.tid. 13.5.1973.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Vagn Dybdahl: K. Axel Nielsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294993