Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

P. Nyboe Andersen

Oprindelige forfattere MeHa og NBanke
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

P. Nyboe Andersen, Poul Frode Nyboe Andersen, 23.11.1913-5.11.2004, økonomi- og handelsminister, bankdirektør. Født i Ladelund, Malt sg., begravet på Ruds Vedby kirkegård. N. A. blev student 1932 fra Århus katedralskole og cand. polit. 1939 med en meget stor eksamen. 1938-41 var han medarbejder på Kristeligt Dagblad. 1940-42 tillige universitetsmanuduktør og 1940-43 medarbejder på Instituttet for historie og samfundsøkonomi. 1941 udsendte han Penge og Penges Værd, en populær bog om moderne pengeteori. 1942 kom en slags fortsættelse Fra Guldfod til Clearing og s.å. Danish Exchange Policy 1914-39, et bidrag til en international undersøgelse iværksat af The Geneva Research Center. 1942-43 var han lektor ved Handelshøjskolen i Kbh. og 1943-46 undervisningsassistent ved Århus univ. 1946 blev han dr. oecon. på Bilateral exchange clearing policy, s.å. lærer ved den under Hal Kochs ledelse netop påbegyndte Krogerup højskole. 1947 udsendte han en omfattende videnskabelig afhandling: Laanerenten og bogen Den økonomiske Sammenhæng der sammen med bogen om penge, der nu kom i ny udgave, gav en populær fremstilling af nationaløkonomiens hovedproblemer. S.å. tog han med stipendium på studierejse til USA. N. A. virkede på Krogerup til 1960. Fra 1948 var han tillige docent på Handelshøjskolen og 1950-71 professor.

Sammen med Bjarke Fog og Poul Winding udgav N. A. 1952 en lærebog i nationaløkonomi og 1955 udsendte han en bog om sit speciale, Udenrigsøkonomi. Uden for undervisningen løste han forskellige opgaver. Han var medlem af Trustkommissionen 1949-59, af udvalget vedr. lønregulering af pristallet 1951-52, af tilsynsrådet for Kbh. og omegns sparekasse 1951-68, af undervisningsministeriets udvalg vedr. folkehøjskolen 1954-60, af formandskabet for samordningsudvalget af 1956, af aktielovskommissionen 1957-64 og af landbokommissionen 1960-62. 1957 var han sammen med Poul Dam redaktør af Det danske samfund der i en årrække var mange højskolers grundlag for samfundslære. 1953 var han "director Danish Group Training Course in Cooperation". S.å. blev han indvalgt i repræsentantskabet for FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) og var fra 1956-66 i en periode med store ændringer i den kooperative organisation formand for FDB, næstformand i Andelsudvalget og Andelspensionsforeningen og (til 1967) medlem af centralkomiteen for International Cooperative Alliance. 1962(–66) fik han orlov fra Handelshøjskolen for at blive formand for styrelsen for teknisk samarbejde med ulandene der var etableret s.å. Sammen med Thorkil Kristensen udsendte han 1963 L'-landshjælpen og erhvervslivet, 1965 sammen med Ebbe GroesThe Danish Cooperative Wholesale Society. 1963-68 var han desuden medlem af styrelsesrådet for Grønlandske handel, 1966-68 af styrelsen for Danmarks statistik og fra 1967-68 af realkreditkommissionen. 1968 måtte N. A. påny have orlov fra Handelshøjskolen for på Poul Hartlings opfordring af blive minister i regeringen Baunsgaard. Han måtte da opgive sit ulandsarbejde, hvervet som kvæstor for Carlsbergfondene samt de forannævnte opgaver. Han var også 1968–77 medlem af venstres hovedbestyrelse. N. A. havde, selv om der ikke havde været mangel på tilbud, ikke hidtil været aktiv i politik, bortset fra at han sammen med andre højskolefolk ved et åbent brev til venstres folketingsgruppe 1960 opfordrede til et forlig med Thorkil Kristensen. N. A. blev nu økonomi- og markedsminister og minister for nordiske anliggender. Alle tre områder stillede betydelige krav til hans indsats. 1969 blev det nødvendigt med en finanspolitisk stramning. Danmarks ansøgning om optagelse i EF var aktuel og samtidig gjorde man forsøg på at udbygge det økonomiske samarbejde i Norden (Nordek). Ved valget 1971 blev N. A. valgt i Lyngbykredsen og forøgede da, og igen 1973 og 1975, venstres stemmetal betydeligt. Han var 1972-73 medlem af Europarådet og Nordisk råd. 1972 udsendte han Danmarks vej -ja til EF, 1973 blev han venstres økonomisk-politiske ordfører. 1971-73 var han medlem af Nationalbankens repræsentantskab og tilsynsrådet for sparekassen Kbh.-Sjælland. 1973 blev han formand for Østifternes Brandforsikring og medlem af bestyrelsen for ØK, s.å. økonomi- og handelsminister i ministeriet Hartling hvor han fik ansvaret for energipolitikken. 1975-76 var han medlem af bestyrelsen for Nationalbanken. 1976-81 var han formand for Andelsbankens direktion og 1976-80 medlem af Den danske bankforenings bestyrelse. Han stillede ikke op ved folketingsvalget 1977. N. A.s anerkendte klogskab gjorde ham gennem årene efterspurgt til mange betydningsfulde opgaver som han løste med dygtighed og som viste hans særlige evner til at omgås forskellige mennesker. Til hans indsats hører også en række afhandlinger i fagskrifter, festskrifter og samleværker, talrige artikler i dagspressen og foredrag landet over i foreninger og i radioen. Han skrev en række biografier, bl.a. Hal Koch og Krogerup Højskole, 1993, Thorkil Kristensen. En ener i dansk politik, 1994 og Frihed det bedste guld, 1996 om højskoleforstanderen Johannes Rosendahl.

Familie

F: landbrugslærer, senere gårdejer Anders Andersen (1881-1964) og Johanne Kristine Nyboe (1889-1977). Gift 10.7.1938 i Odder valgmenighedsk. med lærer Edith Valborg Asmand (Ditte) Raben, født 7.4.1913 i Aulum, død 1993, d. af malermester Emanuel R. (1877-1953) og Kathrine Jeppesen (1875-1948).

Annonce

Ikonografi

Mal. af Knud Agger, 1966 (FDBs bestyrelsesvær.). Foto.

Bibliografi

P.N.A.'s erindringer: Det umuliges kunst, 1989. Bibliografi i Danske økonomer, 1976 518. – Selvbiografi i Århus univ.s årsberetn. 1945-46 103f. Interviews i Politiken 11.2.1968, Kristeligt dagbl. 1.-2.2.1969, Berl. tid. 20.9.1970, BT 10.9.1971 og Aktuelt 21.4.1975. – Malin Lindgren i Berl. tid. 2.11.1975. Ebbe Groes: Glimt fra et halvt årh., 1978 22 24-26.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Niels Banke: P. Nyboe Andersen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=295147