Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J. v. Koss

Oprindelig forfatter HJHG
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

J. v. Koss, Joseph Albrecht Friederich Christoph v. Koss, 4.3.1787-18.1.1858, diplomat. Født i Kristiania, død i Hamburg, begravet sst. v. K., der blev student 1804 fra Herlufsholm og juridisk kandidat 1807, begyndte 1812 sin diplomatiske løbebane: 1812–14 legationssekretær i Kassel, 1814–16 dels anvendt til flere kurérsendelser, dels attacheret de danske befuldmægtigede på wienerkongressen, 1816–28 legationssekretær i Wien og derefter i Paris hvor han (efter i flere perioder at have fungeret som chargé d'affaires, bl.a. også i Wien 1829–31) 1836 udnævntes til kgl. gesandt. Hans betydeligste indsats som diplomat var forberedelserne til prins Christian Frederiks (Chr. VIII) modtagelse i Paris 1821 (da v. K. en tid var chargé d'affaires her) og afslutningen på sin regerings vegne af en handels- og skibsfarts-konvention med Frankrig 1842 samt en lignende med Sardinien 1843.

v. K. var i flere henseender en dygtig diplomat med et klart blik for politiske forhold, altid godt underrettet om den store politik og politiske intriger. Hans ikke ringe akkomodationsevne lod ham med lethed i årene efter wienerkongressen slutte sig til dennes ultrakonservative og ultralegitimistiske principper og senere under julikongedømmet kaste alt "ultra" over bord. Han havde en vis evne til at komme i intim forbindelse med tidens indflydelsesrigeste personer, bl.a. med Ludvig Philip og dennes familie der behandlede ham som "un enfant gâté" – forbindelser han i stor udstrækning benyttede til fordel for sit fædreland og ikke mindst for sig selv. Yndet af sin samtid var han langtfra. Hertil bidrog både hans ydre fremtræden – et "bukkende Væsen" – og hans personlige egenskaber. Han stillede ofte sig selv i et fordelagtigt lys på andres bekostning, således forgængeren i Paris, K. Juels. Også hans bestandige pengeforlegenhed skadede ham der aldrig havde haft nævneværdig personlig formue. Slet økonomi og ringe indtægt af de godser i Spanien som hans smukke, tyrkisk fødte hustru ejede førte ham ind på spekulationer og hasarderede projekter der tillige med uheldige forbindelser bragte ham i stadig dybere gæld. Tiltagende rygter om v. K.s gældsforhold tvang i sommeren 1845 regeringen til at opfordre ham til at søge orlov og overdrage undersøgelsen og afviklingen af sine pekuniære forhold til to regeringskommissærer. Han blev i dec. 1845 rappelleret samtidig med at statskassen overtog hans forpligtelser. I begyndelsen af 1847 ordnedes K.-affæren endeligt: af hans gæld på 300 000 fr. måtte staten betale ca. 100 000 mens en tredjedel af hans pension på 3000 rdl. årlig skulle tilbageholdes indtil hans gæld til statskassen var dækket. Efter sin afskedigelse opholdt v. K. sig i udlandet. – Kammerherre 1821. R. 1815. DM. 1828. K. 1836.

Familie

Forældre: justitiarius ved overhofretten i Kristiania, etatsråd Peter Tønder v. K. (1755–93) og Hippolyta Christine Rye (1760–1823). Gift 20.2.1838 i Meudon med Marie Adèle Charlotte (Caroline) Canales Oglou Carseman, født 15.12.1797 i Eyx ved Verdun, død 13.12.1884 på Bourdeland ved Villefranche sur Saône (gift 1. gang med marquis Jules Dominique d'Assareto, gift 2. gang med greve Louis Philibert Giaime de Prolognan), d. af Charles Maria Canales Oglou og Claudine Collignan.

Annonce

Bibliografi

Breve fra danske og norske, udg. L. Daae, 1876 15 103f 106 IIIf 126 132 137. Danske mag. 5.r.V, 1904 29–31 35–37; 6.r.IV, 1928 83 (breve). – Orla Lehmann: Efterl. skr. 1, 1872 143f. C. van Dockum: Gamle minder fra tjeneste-årene ombord i franske skibe, 1888 238f. Viggo Rothe: Mit livs erindr. I, 1888 109. Elise v. Bernstorff: Ein Bild aus der Zeit von 1789–1835 I-II, Berlin 1896 (4. opl. 1899). P. Andræ: C. G. Andræ II-III, 1909-II. Pers. hist. t. 9.r.VI, 1933 7 12 42 52 64 67 (Chr. VIIIs breve). H. J. Hansen Glædemark i Danske i Paris, udg. Fr. v. Jessen II, 1938 33–41. Den danske udenrigstjeneste 1770–1970 1, 1970.

Referér til denne tekst ved at skrive:
H. J. Hansen Glædemark: J. v. Koss i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 16. juni 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298833