Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Christoffer Sehested

Oprindelige forfattere SHei og COBA
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Christoffer Sehested, 1628-31.5.1699, diplomat, amtmand. Født på Årsmarke, død på Nislevgård, begravet i Otterup k. S. fik en omhyggelig uddannelse bl.a. ved studier i udlandet (1648 imm. i Orleans, 1650 i Padova). 1653 blev han hofjunker. 1656 blev han overskænk. Jan. 1657 sendtes han til Wien for at forhandle med kejseren om et forbund mod Sverige. 1662 blev han Frederik IIIs hofmarskal. 1669 ledsagede han prins Jørgen på en rejse til Polen. Efter Frederik IIIs død 1670 blev han amtmand i Skanderborg, 1671 tillige over Åkær amt. For en del udgifter han havde afholdt som hofmarskal af egen lomme fik han tilskødet 300 tdr. hartkorn bl.a. øen Endelave. 1672 fik han Skanderborg amt i forpagtning for seks år, fornyet 1677 for et tilsvarende tidsrum. 1674 sendtes han som ekstraordinær gesandt til Warszawa for at arbejde for prins Jørgens kandidatur til den polske trone. 1679 var han dansk kommissær i Lund ved de preliminære fredsforhandlinger med Sverige. 1677–94 var han tilforordnet søetatens kommissariat hvis hovedkraft han blev. 1677–79 og 1683–85 deltog han som medlem af generalkngskommissariatet i både sø- og landetatens forvaltning og var 1685–90 deputeret ved begge etater. 1690–92 var han medlem af kommissionen for handelens fremme. 1679 var han udnævnt til etats- og admiralitetsråd, 1680 til gehejmeråd. Ved sin afgang 1694 fik han en obligation på 10 000 dr. af kongen som belønning for sin tjeneste. Ved sit giftermål kom S. i besiddelse af Nislevgård (Lunde hrd.) hvis tilliggender han forøgede meget. 1686 erhvervede han Gjerskov der blev lagt under Nislevgård. Han ejede desuden en gård på Amagertorv i Kbh.

Familie

Forældre: senere mecklenburgsk gehejmeråd, Verbitter for det adelige kloster i Itzehoe Cai S. til Mönchneverstorf og Petersdorf (1601–44) og Anna Ahlefeldt (1592–1645, gift P 1612 med Didrik Blome til Mönchneverstorf, død 1617). Gift 1658 med Merete Urne, født 10.4.1631 på Malmøhus, død 28.4.1706 på Nislevgård, d. af rigsråd Sivert U. (1603–61) og Helvig Hansdatter Lindenov (død 1646). – Far til Christian S.

Ikonografi

Fremstillet på Heinrich Hansens mal., 1880, af arvehyldingen 1660 (Fr.borg), uden samtidigt forlæg.

Annonce

Bibliografi

Danm.-No.s traktater, udg. L. Laursen V, 1920; VII, 1926. – Danm.s adels årbog LVII, 1940 II 131. C. H. Brasch: Det polske kongevalg 1674, 1882. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage, 1894 (reproudg. 1969) 238 o.fl.st. Carl Christiansen: Bidrag til da. statshus-holdn.s hist. I-II. 1908–22. J. Boisen Schmidt i Hist. t. ll.r.VI, 1960–62 308. O. Kyhl: Den landmilitære centraladministration 1660–1763 I, 1975.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Steffen Heiberg, C. O. Bøggild-Andersen: Christoffer Sehested i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 16. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=297331