Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Oskar Damkier

Oprindelig forfatter AFaJ
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Oskar Damkier, 2.1.1853-3.3.1924, departementschef. Født i Kbh. (Frue), død på Frbg., begravet sst. D. blev student 1870 fra Sorø, cand. jur. 1876 og s.å. (indtil 1882) privatsekretær hos udenrigsminister baron O. D. Rosenørn-Lehn. 1880 blev han volontør i ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, 1881 assistent sst., 1890 fuldmægtig, 1895 kontorchef og var 1909-23 departementschef, fra 1916 i det da oprettede kirkeministerium. Ved sit enestående kendskab til den praktiske kirkeret, sin store administrative erfaring og myndighed var D. allerede fra sin kontorcheftid den førende personlighed i det kirkelige departement. Det faldt i hans lod at gennemføre den nyere kirkeretlige lovgivning, og han havde en afgørende indflydelse på den kirkelige administrations udvikling fra det centraliserede statsstyre over til den mere folkelige arbejdsform med det lokale arbejde og frivilligheden som betydende faktorer. Selv om D. følte sig som statsmagtens repræsentant i de kirkelige spørgsmål var han dog forstående og forhandlingsvenlig over for nye synspunkter. Han var medlem af de 1904 og 1921 nedsatte kirkelige udvalg og ydede her vægtige bidrag både under forhandlingerne og ved udformningen af de deraf resulterende lovforslag. Ved Nordslesvigs genforening med Danmark 1920 gjorde han på kirkerettens område en betydelig indsats. Hans interesse for landboretlige spørgsmål skaffede ham sæde i landbokommissionen af 1894, og på det 10. nordiske juristmøde i Kbh. 1902 fremlagde han afhandlingen Om Homestead og Arveejendomsret. Hans fremragende arbejdskraft bevirkede at han kunne overkomme en udstrakt udgivervirksomhed; 1884 udgav han således en med noter forsynet udgave af Alm. borgerlig Straffelov af 1866 (2. udg. 1892), 1884-1903 sammen med Fr. Kretz Supplement til Kleins Lovsamling, 1894-1912 med samme Realregister over Love og Reskripter m.m. 1660-1911 I-V; 1892-1920 var han medudgiver af "Love og Ekspeditioner vedrørende Kirke- og Skolevæsenet" og 1904-21 af indenrigsministeriets samling af love og anordninger; 1894 afløste han A. F. Asmussen som udgiver af Gejstlig Stat, fra 1912 Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat). Endelig redigerede han i en lang årrække fra 1881 "Juridisk Tidende" i "Nationaltidende". Fra 1914 til sin død var han medlem af direktionen for Det kgl. vajsenhus, og han var indtil 1923 bestyrer af det 1887 oprettede præstepensionsfond

Familie

Forældre: overretsprokurator Jens Emil D. (1811-58) og Augusta Christiane Stabeli (1815-1906). Gift 17.7.1920 på Frbg. med Fanny Elise Charlotte v. Holstein, født 31.5.1872 på Frbg., død 12.8.1941 sst., d. af kammerjunker, løjtnant af infanteriet, senere kaptajn Frederik Carl Christian Conrad v. H. (1836-1911) og Caroline (Lilli) Mohrmann (1843-75).

Udnævnelser

R. 1897. DM. 1902. K.2 1909. K.1 1918.SK. 1922.

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Studenterne fra 1870, 1895. Marie Rørdam: Tilbageblik på et langt liv, 1911 361. Politiken 18.10.1917. Frantz Dahl i Nord. administrativt t. IV. 1923 72-76. R. P. R[asmussen] i Menighedsbladet V, 1923 138f.

Referér til denne tekst ved at skrive:
A. Falk-Jensen: Oskar Damkier i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288683