Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

L.C. Brinck-Seidelin

Oprindelige forfattere CBjø og CKli
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

L.C. Brinck-Seidelin, Ludvig Christian Brinck-Seidelin, 20.12.1787-14.7.1865, departementschef, landøkonomisk forfatter. Født på Eriksholm, Ågerup sg, død i Kbh., begravet på Frbg. B.-S. blev student 1805 (priv.dim.) og 1812 juridisk kandidat. 1813 blev han auskultant i rentekammeret og to år senere amtsforvalter i Hjørring. Her virkede han til 1845 da han udnævntes til generaldecisor og chef for rentekammerets danske regnskabsvæsen. 1860 blev han chef for revisionsdepartementet og afgik 1862. Som amtsforvalter i Hjørring fik han 1837 oprettet nogle folkebogsamlinger hvad der bidrog til hans popularitet hos befolkningen. I sin egenskab af leder af det statslige revisionsvæsen tilvejebragte han på dette område betydelige fremskridt. B.-S. var en af de "oplyste mænd" der i 1832 blev udnævnt til at forberede den påtænkte stænderforfatning, og 1834 valgtes han som stænderdeputeret for Ålborg by. Han tilhørte i Viborg stænder det liberale parti og øvede en betydelig indflydelse på forhandlingerne. 1838 gjorde han sig til talsmand for jødernes valgbarhed, og 1840 forelagde han den ålborgske petition om en fri forfatning, ligesom han var forfatter til stænderforsamlingens værdige adresse til kongen. 1848 valgtes han i Hjørring amts 5. kreds (Vrejlev) til den grundlovgivende rigsforsamling og deltog ivrigt i dennes forhandlinger men søgte dog ikke siden valg til rigsdagen. B.-S. var medlem af bestyrelsen for Selskabet til trykkefrihedens rette brug og var dettes formand 1848–50. Fra 1838 til 1846 ejede han Aggers-borggård, og 1861 arvede han det B.-S.ske fideikommis.

Hans interesse for landbrugsforhold gav sig udslag i afhandlingen Var det gavnligt, om Forpagtningstiden af Bondejord var overladt til Contrahenternes Tykke? og: om Bøndergaardenes Størrelse var uindskrænket?. 1816, og 1828 offentliggjorde han Hjørring Amt der udsendtes som det fjerde bind af Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelser. B.-S.s skildring af Hjørring amt er en af de bedste amtsbeskrivelser og præges ikke mindst af hans interesse for landbefolkningens sociale forhold. Selskabet for trykkefrihedens rette brug udgav 1840 hans Populair Fremstilling af det danske Skatte- og Afgiftsvæsen, og desuden har han bidraget til dagblade og tidsskrifter, væsentligst om landboforhold. B.-S. var som den oplyste og socialt interesserede embedsmand i slægt med 1780ernes generation mere end med samtidens nationalliberale. – Kammerjunker 1814, etatsråd 1835, konferensråd 1851

Familie

Forældre: landsdommer, stamhusbesidder, konferensråd Hans de B.-S. (1750–1831, gift 2. gang 1801 med Henriette Cathrine Lederer, 1773–1842) og Mariane Magdalene Eichel Bartholin (1752–1800). Gift 30.12.1815 på Frbg. med Maria Elisabeth Krag, født 29.5.1790 i Kbh. (Garn.), død 19.4.1874 på Frbg., d. af tjener hos grev Schimmelmann Johan K. (død 1802) og Anne Kirstine Hansdatter (død tidligst 1808).

Annonce

Udnævnelser

R. 1840, DM. 1847, K. 1856, S.K. 1862.

Ikonografi

Mal. af Eckersberg, 1832. Afbildet på litografi 1844 efter tegn. af L. A. Smith af stænderrepræsentanterne i Viborg. Tegn. af Gertner, 1855 (Fr.borg). Et fotografi er gengivet i litografi af I. W. Tegner, 1859, og i træsnit 1865 efter tegn. af H. Olrik. Afbildet på Constantin Hansens mal. 1860–64 af den grundlovgivende forsamling 1848 (Fr.borg).

Bibliografi

F. E. Seidelin: Stamtvl. over familien Seidelin, 1877. Ths. Larsen: En gennembrudstid II, 1922. Hans Jensen: De danske stænderforsamlingers hist. I-II, 1931–34. Samme: Dansk jordpolitik II, 1945.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Claus Bjørn, C. Klitgaard: L.C. Brinck-Seidelin i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 23. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287660