Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Julius Wilcke

Oprindelige forfattere JSJ og HLars
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Julius Wilcke, Julius Washington Wilcke, 24.10.1875-16.3.1951, departementschef, numismatiker. Født på Frbg, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). W. blev student fra Schneekloths skole 1893, cand.jur. 1899 og dr.polit. 1919 på en afhandling om Christian IVs Møntpolitik 1588-1625. Efter embedseksamen var han en årrække sagførerfuldmægtig og fra 1902 tillige ansat som assistent i landbrugsministeriet. 1904-08 var han kst. assessor i overretten i Viborg og siden i kriminal- og politiretten i Kbh. 1916 blev han fuldmægtig i landbrugsministeriet, 1922 kontorchef og var 1934–45 departementschef. I mellemkrigstidens økonomiske kriser havde han en række vigtige poster i udvalg og kommissioner. Han var formand for bevillingsudvalget for gældssaneringslån, for ministeriets brændselsudvalg, for tilplantnings-, landvindings- og vandløbsudvalgene, for statens mergeludvalg og skovvæsen og for Dyrehaveudvalget, sad i bestyrelsen for Det danske hedeselskab, erhvervenes lånefond, kreditfonden af 1940, grundforbedringsfonden og beskæftigelsesrådet og var næstformand i statens jordlovsudvalg. Endvidere var han formand for bestyrelsen for jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm og for landbrugsmuseet i Lyngby samt medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks naturfredningsforening. Fra 29.8.1943 deltog W. i departementschefstyret og sad med eneansvaret for landbrugsministeriet indtil han i sidste del af besættelsestiden måtte tage til Sverige. W. var en særpræget embedsmand om hvem der hyppigt stod strid. Hans impulsivitet kunne volde ham vanskeligheder. Let at arbejde sammen med var han ikke altid, men hans dygtighed og evne til hurtigt at overskue en sag var anerkendt. Når en sag optog ham stærkt kunne det knibe for ham at anerkende andres opfattelse. Det kom især frem efter besættelsens ophør da han kastede sig ud i en stærk agitation for erhvervelse af Sydslesvig. Sammen med oberst T. P. A. Ørum udgav han Sydslesvigs Genforening med Danmark, 1945.

W.s interesse for møntvæsen begyndte allerede i drengeårene og to gange i sit liv opbyggede han betydelige møntsamlinger som omfattede oldtiden og Norden; de blev solgt ved en række auktioner, hhv. 1922 og 1945-46. Også i det numismatiske foreningsliv viste hans organisatoriske evner sig, og 1916–24 var han formand for Numismatisk forening. Her grundlagde han Numismatisk Forenings Medlemsblad (1916-35) hvis første syv bind præges af hans pen. Her publiceredes forstudier til disputatsen, denne selv og fortsættelsen, Møntvæsenet ... 1625-70, 1924. Mens perioden 1671-1726 var behandlet af Axel Nielsen fortsatte W., også efter udmeldelse af Numismatisk forening 1925, studierne. Han skrev tre monografier om dansk, norsk og holstensk mønthistorie 1726-1914, Kurantmønten 1726-88, 1927, Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler 1788-1845, 1929 samt Sølv- og Guldmøntfod 1845-1914, 1930. Hertil kom en samling afhandlinger Daler, Mark og Kroner 1481-1914, 1931. I sin alderdom afsluttede W. forfatterskabet med en noget ujævn bog om perioden 1481-1588. Trods visse svagheder er W.s syv bind om møntvæsenet i nyere tid stadig hovedværker i dansk mønthistorisk forskning. W.s indsats her er med rette af Axel Ernst betegnet som "imponerende i omfang, navnlig når henses til hans omfattende embedsgerning".

Familie

Forældre: snedkermester Julius Jostoff W. (1833-1924) og Sophie Marie Henriette Holm (1853-1945). Gift 1. gang 24.1.1911 i Kbh. (Holmens) med Hedvig Callesen, født 1.2.1882 i Kbh. (Holmens), død 7.3.1950 på Frbg. (Mariendals), d. af grosserer Villiam Conrad C. (1853-1906) og Bianca Marie Holm (1846-1906). Ægteskabet opløst 1921. Gift 1. gang 12.4.1922 på Frbg. (b.v.) med rigsdagsstenograf Ellen Rostrup, født 2.12.1892 i Kbh., død 24.6.1968, d. af botaniker Ove Georg Frederik R. (1864-1933) og entomolog Sofie Jacobsen (Sofie Rostrup) (1857-1940). Ægteskabet opløst 1932. Gift 3. gang 10.3.1932 i Kbh. (Garn.) med Emmy Agnete Larsen, født 23.1.1907 i Korsør (Skt. Povl), d. af entreprenør Fritz Harald Valdemar Oscar L. (1865-1942) og Hanne Johanson (1866-1957).

Annonce

Udnævnelser

R. 1923. DM. 1933. K.2 1937. K.1 1946.

Ikonografi

Mal. af J. Wichmann, 1934 (eksisterer ikke mere). Medalje af W. Larsen, 1940. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1919 146-48. – Axel Nielsen i Nationaløkonomisk t. LVII, 1919 534-36 og Kn. Fabricius i Hist. t. 9.r.II, 1921-23 397-404 (anm. af W.: Chr. IVs møntpolitik). Axel Ernst i Nord. numismatisk unions medlemsbl., 1951 91-97 (heri bibliografi). Jørgen Hæstrup:... til landets bedste I–II, 1966-71. Georg Galster i Numismatisk rapport II, 1979 nr. 2 15-28. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Steen Jensen, Helge Larsen: Julius Wilcke i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299355