Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Julius Clan

Oprindelig forfatter FdeFon
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Julius Clan, Martin Julius Charles Theodor Clan, 20.7.1866-13.7.1932, departementschef. Født i Kbh. (Frels.), død på Slettestrand, Hjortdal sg., Thisted amt, begravet i Kbh. (Vestre). Anset som en dygtig konsul var C. en af hoveddeltagerne ved udarbejdelsen af konsularinstruktionen af 1912 og hjemkaldtes 1913 for som departementschef at gøre sine konsulære erfaringer frugtbringende ved ledelsen af udenrigsministeriets handels- og konsulatsafdeling (2. departement). Som følge af verdenskrigen fik hans departement et uhyre forøget og betydningsfuldt arbejde ved de stadige forhandlinger med de to grupper af krigsførende magter om Danmarks skibsfart og varetilførsler.

Dec. 1914-jan. 1915 sendtes C. som særlig forhandler til London, og sommeren 1918 deltog han i de vanskelige forhandlinger i Washington om handels- og skibsfartsoverenskomsterne med USA af 20.9.1918 hvorved standsningen af varetilførsler til Danmark hævedes. Da det efter krigen ansås nødvendigt at reorganisere udenrigsministeriet ophævedes de to departementschefsposter, direktørstillingen overdroges O. C. Scavenius, og C. tog sin afsked som karakteriseret gesandt 1921.

Han vedblev dog fortsat at yde udenrigsministeriet sin bistand i mange forskellige hverv. 1919-30 var han formand for traktatkommissionen til forberedelse af de efter verdenskrigen nødvendige nye handelstraktater og førte forsædet i forskellige handelstraktatforhandlinger med andre lande, således juli 1921 i Stockholm og marts-april 1923 i Moskva med den russiske Sovjetregering, okt.-nov. 1924 i Riga med Letland og 1925 i Kbh. med Siam. Endvidere var han Danmarks delegerede på en række internationale konferencer om handel og økonomi, bl.a. i Geneve 1927 og 1928 om indskrænkning af handelsrestriktionerne, 1930 sst. om international told-våbenhvile og s.å. i Oslo om økonomisk tilnærmelse mellem de skandinaviske lande samt Holland-Belgien. Siden 1928 var han medlem af Folkeforbundets økonomiske rådgivende udvalg. - Efter sin afsked fra aktiv embedstjeneste var C. på grund af sin facilitet og sine repræsentative evner stærkt søgt i bestyrelser og formandskaber. Han var således formand i repræsentantskabet for Danmarks amerikanske selskab fra 1922, i præsidiet for Turistforeningen for Danmark fra 1923 og for Herlovianersamfundet fra 1923. - Kammerherre 1915.

Annonce

Familie

Forældre: skibstømrer Carl Theodor Jensen (ca. 1832-76) og Martine Vilhelmine Clausen (ca. 1833-99). Navneforandring 1.8.1895. Gift 19.4.1910 i Kbh. (Holmens) med Dagmar Clara Ragnhild Grüner, født 19.5.1881 på Ravnstrup, Herlufmagle sg., Præstø amt, død 14.4.1971 i Kbh., d. af godsejer Georg G. (1817-90) og Clara Gudrun Simonsen (1850-81). C. blev student 1886 fra Herlufsholm, cand. juris 1894, translatør i engelsk 1895. Efter at være indtrådt i udenrigsministeriet sendtes han 1896 som vicekonsul til London hvor han 1901 repræsenterede den danske regering ved kommissionen angående erstatningskrav efter Boerkrigen. 1902 blev han generalkonsul for Nederlandene i Rotterdam, 1905 konsul i New York og var maj 1911 dansk delegeret ved Washingtonkonferencen om industriel ejendomsret.

Udnævnelser

R. 1901. DM. 1909. K.2 1917. K.1 1921.

Ikonografi

Tegn. af Henrik Lund, 1912. Mal. af Jul. Paulsen, 1929 (Fr.borg), kopi efter dette. Foto.

Bibliografi

R. F[raser] i Herlovianeren XX, 1932 17f. Den danske udenrigstjenestes hist. 1770-1970, I-II, 1970. - Levnedsberetning i ordenskapitlet. Papirer i Rigsark.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Fr. de Fontenay: Julius Clan i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. juli 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288415